Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
ESA doceniła polskich naukowców – Mapa Europa 2017 włączona do zasobów programu Copernicus
22 lutego, 2023

Decyzją ESA mapa opracowana przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk zostanie włączona, jako nieliczna z wybranych, do zasobów nowotworzonego Copernicus Data Space Ecosystem, łączącego dane zarówno z Copernicus Open Access Hub, jak i z bazy DIAS-ów.

Opracowana przez CBK PAN metodyka, zmodyfikowana na potrzeby krajowe (S2GLC PL), jest obecnie z sukcesem wykorzystywana przez Polską Agencję Kosmiczną. Na zlecenie Agencji opracowano mapy pokrycia terenu Polski kolejno dla lat 2019, 2020, 2021 oraz 2022. Mapy, podobnie jak w przypadku mapy Europy z 2017 roku, zostały wykonane w wyniku zautomatyzowanego procesu klasyfikacji wieloczasowych scen satelitarnych Sentinel-2 (S2GLC). Satelity programu Copernicus pokrywają swoim zasięgiem obszar Europy co 5 dni i około 70 razy w ciągu roku, co pozwala wyselekcjonować wystarczającą na potrzeby mapy liczbę zdjęć, niezależnie od zachmurzenia stanowiącego największy problem zobrazowań optycznych. Dzięki inicjatywie Polskiej Agencji Kosmicznej tj. cyklicznej i regularnej obserwacji pokrycia terenu możliwa jest aktualizacja istniejących baz danych oraz detekcja zmian zachodzących w terenie, w tym monitorowanie terenów zabudowanych, infrastruktury drogowej, powierzchni obszarów leśnych, zbiorników wodnych, itd.

Mapa pokrycia terenu Polski 2022
mapa: Klasyfikacja pokrycia terenu Polski, S2GLC PL 2022. Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Mapa pokrycia terenu Polski 2022

Zobrazowania dla lat 2019-2021 przedstawiają pokrycie terenu w rozdzielczości 10 metrów z podziałem na 10 klas, tj. tereny antropogeniczne, tereny rolne, lasy liściaste, lasy iglaste, roślinność trawiasta, wrzosowiska i zakrzaczenia, tereny bagienne, torfowiska, tereny naturalne pozbawione roślinności oraz obszary wodne. Mapa pokrycia terenu Polski 2022 również została wykonana w wyniku zautomatyzowanego procesu klasyfikacji wieloczasowych scen satelitarnych Sentinel-2. Przetworzenie bazuje na serii zdjęć zarejestrowanych w okresie wegetacyjnym (wiosna, lato, jesień – od początku kwietnia do połowy października 2022 roku), w którym występowało zachmurzenie mniejsze niż 50 procent.

Mapa Europa 2017

Mapa Europa 2017 przedstawia stan pokrycia terenu w Europie w roku 2017 i uwzględnia 13 klas pokrycia terenu, w tym m.in. obszary rolnicze, lasy liściaste, lasy iglaste, tereny zabudowane, bagna oraz torfowiska. Mapa opracowana została na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania wieloczasowych danych satelitarnych z Sentinel-2,  z wykorzystaniem  uczenia maszynowego. Do jej stworzenia wykorzystano aż 15000 zdjęć satelitarnych, uzyskano rozdzielczość mapy na poziomie 10 m oraz dokładność klasyfikacji pokrycia terenu sięgającą aż od 86% do 89% w skali Europy i 93% dla Polski.

Dostępność map pokrycia terenu w serwisie geoportal.gov.pl

Rezultaty projektu zostały zaimplementowane do cyklicznej obserwacji pokrycia terenu w Polsce i na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej mapy pokrycia terenu 2019 – 2022 wykonane zgodnie z metodyką S2GLC PL są dostępne powszechnie i nieodpłatnie dla krajowego użytkownika.

Zostały one udostępnione w krajowym węźle infrastruktury informacji przestrzennej i w sieci naukowej  Politechniki Warszawskiej CENAGIS.

GUGIK podaje, że cieszą się one dużą popularnością wśród użytkowników, co nie tylko wskazuje na zapotrzebowanie na dobrej jakości mapy pokrycia, ale również potwierdza istotę osiągniecia naukowego Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk dla upowszechnienia wykorzystania danych satelitarnych.

ESA doceniła polskich naukowców - Mapa Europa 2017 włączona do zasobów programu Copernicus
Wykres 1. Łączna liczba żądań odnotowana w serwisie geoportal.gov.pl dotycząca map POLSA – stan na grudzień 2022 r.
ESA doceniła polskich naukowców - Mapa Europa 2017 włączona do zasobów programu Copernicus
Wykres 2. Łączny transfer danych związanych z mapami POLSA odnotowany w serwisie geoportal.gov.pl – stan na grudzień 2022 r.
Wykres 3. Liczba unikalnych IP odnotowanych w zakresie map POLSA w serwisie geoportal.gov.pl - stan na grudzień 2022 r.
Wykres 3. Liczba unikalnych IP odnotowanych w zakresie map POLSA w serwisie geoportal.gov.pl – stan na grudzień 2022 r.

Mapy pokrycia terenu w Narodowym Systemie Informacji Satelitarnej

Mapy pokrycia terenu są powszechnie i nieodpłatnie dostępne obecnie w Geoportalu Krajowym (www.geoportal.gov.pl) prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Wszystkie mapy pokrycia terenu dotychczas udostępnione przez Polską Agencję Kosmiczną znajdują się w folderze „Dane innych instytucji”: „Polska Agencja Kosmiczna” pod nazwami „Klasyfikacja pokrycia terenu 2019”, „Klasyfikacja pokrycia terenu 2020” oraz „Klasyfikacja pokrycia terenu 2021”. Dane dostępne są poprzez standard usługi WCS lub standard usługi WMS.

Już wkrótce wszystkie opracowania związane z pokryciem terenu w Polsce oraz zmianami pokrycia terenu poczynając od 2019 roku, przygotowane na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej, będą dostępne w Narodowym Systemie Informacji Satelitarnej.


Mapy porycia terenu dostępne poprzez standard usługi WCS:

Mapy dostępne poprzez standard usługi WMS:

Share:
Wydrukuj lub zapisz: