Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
Zapraszamy na konferencję TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
12 kwietnia, 2024

W odpowiedzi na wyzwania związane z rosnącą skalą zagrożeń dla bezpieczeństwa społecznego, gospodarki oraz środowiska naturalnego, Polska Agencja Kosmiczna organizuje konferencję pn. „Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”.  Partnerami wydarzenia są Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA, partner główny), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA). Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 maja br. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, a zaadresowana jest do decydentów, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw z sektora kosmicznego.

Planowane wydarzenie ma na celu przedstawienie administracji publicznej dostępnych na rynku usług i produktów przydatnych w kontekście zarzadzania kryzysowego: bezpiecznej łączności satelitarnej, nawigacji satelitarnej oraz zobrazowań satelitarnych.

W konferencji wezmą udział reprezentanci europejskich agencji, parlamentu, instytucji i służb podległych rządowi i samorządom różnego szczebla. Wśród tej różnorodnej grupy uczestników nie zabraknie przedstawicieli podmiotów aktywnie zaangażowanych, ale także tych stawiających pierwsze kroki w wykorzystywaniu usług i produktów satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym. Ich spotkanie będzie okazją do nawiązania współpracy w obszarze dostępu do najnowszych technologii i usług oferowanych przez przemysł.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu w formule online, tj. transmisji na żywo poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na dole.

Konferencja uzyskała honorowe patronaty Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska.

Udział szerokiego grona uczestników gwarantuje ciekawą dyskusję oraz wymianę wiedzy i poglądów. Dalsze informacje o wydarzeniu pojawią się już wkrótce. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na konferencję TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

FORMULARZ REJESTRACYJNY (UCZESTNICTWO ZDALNE)

  Obserwacja Ziemi / Earth ObservationŁączność satelitarna / TelekommunicationNawigacja satelitarna / NavigationBezpieczeństwo kosmiczne / Space Safety  Administracja publiczna/Public AdministrationEdukacja/AcademyBadania/ResearchFirma komercyjna/BusinessInne/Other
  Warunkiem koniecznym rejestracji na Wydarzenie jest wyrażenie wymaganych zgód i złożenie oświadczeń wyszczególnionych poniżej.
  As a prerequisite for registering for the Event, you must give the required consents and make the statements listed below:

  *

  pole obowiązkowe/ required field

  Share:
  Wydrukuj lub zapisz: