Absiskey Polska sp. z o.o.


O podmiocie

Absiskey Polska (d. Kapitech) to polska firma, założona w  2014 roku, z  siedzibą w  Warszawie, specjalizująca się w  zarządzaniu innowacjami w biznesie kosmicznym oraz doradztwie. Misją Absiskey Polska jest zwiększanie potencjału naszych klientów i  partnerów poprzez oferowanie im strategii, narzędzi i opcji finansowania (krajowych i europejskich), najlepiej dostosowanych do ich projektów badawczych, rozwojowych i  innowacyj-nych. Firma zapewnia szereg ekspertów, którzy mają 25-letnie doświadcze-nie zawodowe w różnych dziedzinach sektora kosmicznego.

Najważniejsze osiągnięcia w sektorze kosmicznym
  • Od stycznia 2018 roku Absiskey Polska prowadzi SpaceHub – stałe miejsce innowacji. W jego ramach organizowane są comiesięczne wydarzenia, których celem jest popularyzacja korzyści płynących z wykorzystania danych programu Copernicus i technologii kosmicznych.
  • Absiskey Polska została wybrana przez Europejską Agencję Kosmiczną do pełnienia funkcji przedstawicieli ESA Space Solutions Network w Polsce w roli ESA Technology Broker oraz ESA Business Ambassador.
Informacje kontaktowe
Strona www:
https://absiskey.com/pl
E-mail:
polska@absiskey.com
Telefon:
+48 698 542 337
Adres:
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa

Osoba kontaktowa:
Imię i Nazwisko:
Paweł Kwiatkowski
E-mail:
p.kwiatkowski@absiskey.com
Telefon:
+48 698 542 337