Astri Polska sp. z o.o.


Domeny technologiczne
 • TD 2 Space System Software
 • TD 8 System Design & Verification
 • TD 9 Mission Operation and Ground Data Systems
 • TD 12 Ground Station Systems and Networks
O podmiocie

Astri Polska specjalizuje się w  dziedzinach: 1) elektroniki – projekto-wania i produkcji urządzeń EGSE (Electrical Ground Support Equipment), zaawansowanej aparatury do testowania systemów elektronicznych sa-telitów i weryfikacji kompatybilności komunikacji radiowej stacji naziem-nych z  satelitami oraz 2) aplikacji i  usług satelitarnych m.in. w  zakresie projektowania dedykowanych systemów IT bazujących na technologiach satelitarnych. Firma jest jednym z polskich liderów pod względem zaan-gażowania w programy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Dostarcza też dedykowane rozwiązania realizowane na zlecenie m.in.: Komisji Euro-pejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska, Banku Światowego czy Narodo-wego Centrum Badań i Rozwoju. Od powstania w 2010 roku Astri Polska zaangażowana była w ponad 50 projektów.

Główne produkty i usługi
 • EGSE (Electrical Ground Support Equipment) – integracja i testowanie
 • RF Suitcase – integracja i testowanie
 • Komponenty elektryczne, elektroniczne i elektromechaniczne – przewody i kable
 • Zarządzanie danymi statku kosmicznego
Najważniejsze osiągnięcia w sektorze kosmicznym
 • GALILEO Transition Satellites (GTS) Platform Interface Simulator Assembly (PISA).
 • MetOp-SG RF Suitcases – devices for the “S”, “X” and “Ka” bands test.
 • JUICE Real Time Simulator Models Development – A test infrastructure for the JUICE explorer along with dedicated software to test and simulate the functioning of specific sub-systems of the explorer.
Informacje kontaktowe
Strona www:
http://astripolska.pl
E-mail:
office.astripolska@astripolska.pl
Telefon:
+48 22 577 26 66
Adres:
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

Osoba kontaktowa:
Imię i Nazwisko:
Tamar Gelashvili-Dąbrowska
E-mail:
tamar.dabrowska@astripolska.pl