aXpir
Domeny technologiczne
  • TD 8 System Design & Verification
  • TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
  • TD 15 Mechanisms
O podmiocie

aXpir oferuje konsultacje (engineering, project management, business de-velopment) w branży kosmicznej i hi-tech na czas określony lub na wybrany pakiet roboczy/projekt. Spółka proponuje również wsparcie w procesie re-krutacji. Ideą aXpir jest wspieranie postępu. Firma wierzy, że łączenie do-świadczeń otwartych osób przynosi dużo innowacyjnych pomysłów. Oprócz doskonalenia umiejętności twardych firma skupia się także na kompeten-cjach miękkich i dopasowaniu do kultury partnerów. Celem jest znalezienie osób, które długofalowo i efektywnie będą wspierały rozwój naszych part-nerów. Firma oferuje także warsztaty i szkolenia dla nowych pracowników (absolwentów studiów lub w przypadkach przebranżowienia).

Główne produkty i usługi
  • Materiały, mechanizmy, części i konstrukcje dla satelitów i sond kosmicznych
  • Rozwój sektora kosmicznego (segment naziemny)
Informacje kontaktowe
Strona www:
https://axpir-consult.com
E-mail:
office@axpir-consult.com
Telefon:
+48 736 243 661
Adres:
al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Osoba kontaktowa:
Imię i Nazwisko:
Philippe Preumont
E-mail:
p.preumont@axpir-consult.com
Telefon:
+48 736 243 661