Blue Dot Solutions sp. z o.o.
Domeny technologiczne
 • TD 10 Flight Dynamics and GNSS
 • TD 3 Space Systems Electrical Power
 • TD 21 Thermal
 • TD 20 Structures
 • TD 15 Mechanisms
O podmiocie

Spółka oferuje usługi związane z  ekspertyzą technologiczną i  definiowa-niem produktów wykorzystujących dane satelitarne oraz w obsłudze informa-cyjno-operacyjnej związanej z sektorem kosmicznym i rozwojem działalności przedsiębiorczo-projektowej na wczesnym etapie. Spółka realizuje projekty bazujące na nawigacji satelitarnej (w tym jamming, indoor positioning itd.), prowadzi obserwacje Ziemi i tworzy aplikacje zintegrowane, a  także opra-cowuje nowoczesne materiały o  strukturze porowatej i  mechanice. W  pro-jektach spółka wykorzystuje ekspertyzę z bogatej sieci kontaktów w ponad 50 państwach oraz sieci International Space University. W ramach mechani-zmu akceleratora Space3ac spółka pomogła pozyskać finansowanie na dzia-łania B+R o łącznej wysokości ponad 23 mln zł dla ponad 100 małych firm.

Główne produkty i usługi
 • Satelity i  sondy kosmiczne – obudowy, komponenty produkowane ze struktur siatkowych
 • Projektowanie i weryfikacja konstrukcji wykonanych z innowacyjnych mate-riałów (nanorurki, pianki, materiały samoregenerujące)
 • Analiza danych dla segmentu naziemnego
Najważniejsze osiągnięcia w sektorze kosmicznym
 • Projekt „Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. power electronics i źródeł zasilania”, POIR.01.01.01-00-0581/17.
 • Projekt “Fulfilling enhanced location accuracy in the mass-market through Initial Galileo Services”, H2020 Project 776436 (www.flamingognss.com).
 • Projekt: „GroundEye – platforma technologiczna do monitorowania elemen-tów mobilnych infrastruktury naziemnej na lotniskach”, RPPM.01.01.01-22-0099/16.
Informacje kontaktowe
Strona www:
http://bluedotsolutions.eu
E-mail:
office@bluedotsolutions.eu
Telefon:
+48 607 160 640
Adres:
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Osoba kontaktowa:
Imię i Nazwisko:
Krzysztof Kanawka
E-mail:
krzysztof.kanawka@bluedotsolutions.eu
Telefon:
+48 607 160 640