[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Nowe obserwatoria Polskiej Agencji Kosmicznej

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) realizuje inwestycję modernizacji sieci globalnie rozmieszczonych sensorów optycznych służących do monitorowania obiektów w pobliżu Ziemi (głównie satelitów i śmieci kosmicznych). Projekt ten jest największą tego typu polską inwestycją astronomiczną od lat. Właśnie przeprowadziliśmy proces odbioru trzech nowych sensorów czyli zestawów teleskopów – są one nowoczesnymi, zaawansowanymi technologicznie, zdalnie sterowanymi robotami obserwacyjnymi pracującymi w układach czterech współpracujących układów […]

Polska w nowym Partnerstwie EU SST

Rozbudowa europejskiego systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej W połowie listopada 2022 roku weszło w życie podpisane przez 15 państw członkowskich porozumienie dotyczące ustanowienia Partnerstwa EU SST (European Union Space Surveillance and Tracking). Partnerstwo jest kontynuacją utworzonego w 2015 roku Konsorcjum, składającego się jak dotąd z siedmiu państw członkowskich: Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. Polska jest członkiem EU SST od 2018 roku […]

Co najmniej kilkaset dodatkowych obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej po rozpadzie członu rakiety

W pierwszej połowie listopada 2022 roku na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) miała miejsce fragmentacja członu chińskiej rakiety Chang Zheng 6A (skrótowe oznaczenie CZ-6A). Rakieta ta rozpadła się na ponad 460 obserwowalnych fragmentów.  To dodatkowe obiekty, które mogą zagrażać aktywnym satelitom. Na załączonych ilustracjach kolorem niebieskim przedstawiono względną pozycję i trajektorię orbity głównego obiektu fragmentacji oraz ślad tej orbity na dwuwymiarowej mapie na dzień 9 stycznia około […]

Global Sentinel z udziałem POLSA

Delegaci z Polskiej Agencji Kosmicznej wspólnie z reprezentantem 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego wzięli aktywny udział w tegorocznej edycji Global Sentinel – wojskowym ćwiczeniu z zakresu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (ang. Space Situational Awereness, SSA).  Global Sentinel to międzynarodowe wydarzenie organizowane przez U.S. Space Command, którego celem jest wzmocnienie i rozwój partnerstwa między państwami budującymi swoje zdolności kosmiczne, poprawa współpracy operacyjnej oraz promocja odpowiedzialnego zachowania […]

Oprogramowanie SST Core Software dla polskich firm

Podmioty działające na terenie Polski mogą zgłosić się do POLSA, aby uzyskać bezpłatnie dostęp do repozytorium z oprogramowaniem SST Core Software. Służy ono do generowania usług w obszarze wykrywania oraz śledzenia obiektów kosmicznych (ang. Space Surveillance and Tracking, SST) SST Core Software to program typu open-source dedykowany dla społeczności państw członkowskich ESA, które uczestniczą w SST User Forum (Austria, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, […]

Upadek rakiety Angara A5 monitorowany z udziałem POLSA

Polska Agencja Kosmiczna, wraz z partnerami z Konsorcjum EUSST, uczestniczyła w obserwacji elementów rosyjskiej ciężkiej rakiety nośnej Angara A5, która po nieudanej próbie umieszczenia weszła w ziemską atmosferę 5 stycznia br. późnym wieczorem naszego czasu. Ładunek wraz z górnym członem rakiety Perseusz miał masę ok. 4 ton. Tor lotu obejmował większość kontynentów w tym Europę i Polskę. Sytuacja podczas ostatnich kilkunastu godzin niekontrolowanego lotu obiektu […]

System obserwacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej

Szerokokątny system obserwacyjny przeznaczony jest do obserwacji obiektów kosmicznych na okołoziemskich orbitach typu HLEO/LEO oraz umożliwia detekcję i określenie parametrów orbitalnych wraz z identyfikacją obiektu. Stacje obserwacyjne stanowią własność Polskiej Agencji Kosmicznej i zamontowane zostały w dwóch lokalizacjach w  Polsce i  jedna w Grecji. System składa się ze stacji obserwacyjnych, wyposażonych w co najmniej sześć kamer każda. Pozwala to na obserwację obiektów na niskiej orbicie ziemskiej (satelitów, elementów rakiet nośnych, ich […]