Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
System obserwacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej
21 grudnia, 2021

Szerokokątny system obserwacyjny przeznaczony jest do obserwacji obiektów kosmicznych na okołoziemskich orbitach typu HLEO/LEO oraz umożliwia detekcję i określenie parametrów orbitalnych wraz z identyfikacją obiektu. Stacje obserwacyjne stanowią własność Polskiej Agencji Kosmicznej i zamontowane zostały w dwóch lokalizacjach w  Polsce i  jedna w Grecji.

System składa się ze stacji obserwacyjnych, wyposażonych w co najmniej sześć kamer każda. Pozwala to na obserwację obiektów na niskiej orbicie ziemskiej (satelitów, elementów rakiet nośnych, ich szczątków itp.) w celu uniknięcia zderzeń.

Stacja współpracuje z dedykowanym serwisem chmurowym przesyłając dane.  Pozyskane dane będą przetwarzanie do formatu TDM (Tracking Data Message) w sposób pozwalający na precyzyjne określenie chwilowego położenia obiektu. Wykrywanie i przetwarzanie danych odbywa się w czasie rzeczywistym.

Dane będą wykorzystywane przez POLSA do katalogowania obiektów na niskich orbitach (LEO/HLEO) z użyciem technik triangulacyjnych. Szerokokątny system obserwacyjny został rozmieszczony w trzech lokalizacjach – na terenie Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach, w Obserwatorium Astronomicznym w Rzepienniku Biskupim oraz w Obserwatorium Astronomicznym Kryoneri w Grecji.

Stacje zostały przygotowane i zamontowane przez polską firmę Cilium Engineering Sp. z o. o. z Torunia, a system zarządzania siecią został wdrożony we współpracy z firmą Sybilla Technologies

Polska od 2018 r. jest członkiem europejskiego konsorcjum EU SST, w którego skład wchodzi 7 państw (Hiszpania, Włochy, Polska, Francja, Niemcy, Rumunia, Portugalia). Głównym zadaniem konsorcjum jest ocena ryzyka wystąpienia kolizji między statkami kosmicznymi lub między statkami kosmicznymi a śmieciami kosmicznymi oraz wydawanie ostrzeżeń o kolizji w fazie wynoszenia statków kosmicznych i podczas ich działania na orbicie.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: