ENTRUSTED

ENTRUSTED

ENTRUSTED

ENTRUSTED (akronim projektu „European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, innovativE and standardiseD services”) posłuży identyfikacji potrzeb i wymagań użytkowników końcowych bezpiecznej łączności satelitarnej. Projekt przyczyni się do sformułowania założeń i wytycznych dla przyszłego programu EU GOVSATCOM. Projekt badawczy, realizowany w okresie wrzesień 2020 – luty 2023, finansowany jest ze środków europejskich w ramach programu „Horyzont 2020”.

ENTRUSTED
FINANSOWANIE

Przedsięwzięcie uzyskało dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, w wysokości 3 mln EUR. Budżet, którym dysponuje Polska Agencja Kosmiczna w projekcie ENTRUSTED wynosi 863 tys. EUR.

 

Oficjalna strona projektu ENTRUSTED www.entrusted.eu

Cel projektu

Konsorcjum

Korzyści z projektu

Rola POLSA w konsorcjum

Badania ankietowe

Aktualności

Share: