Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

Bezpieczna łączność satelitarna – wypełniamy ankiety

Bezpieczna łączność satelitarna – wypełniamy ankiety
1 czerwca, 2021

25 maja br. odbyło się spotkanie informacyjne projektu ENTRUSTED przygotowującego wdrożenie europejskiego systemu bezpiecznej łączności satelitarnej GovSatCom. Eksperci POLSA wyjaśniali szczegóły ankiety rozesłanej w celu zbadania zapotrzebowania na usługi GovSatCom.

Spotkanie otworzył prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna. –  Dzięki informacjom uzyskanym z badania ankietowego, możemy mieć istotny wpływ na kształt rozporządzeń wykonawczych UE. Dodatkowo, pomogą rozwiązać konkretne problemy użytkowników rządowych w całej Europie  – powiedział prezes POLSA.

 Możliwości wykorzystania usług GOVSATCOM jest bardzo wiele. Dzięki nim możemy usprawnić zarządzanie kryzysowe w przypadku klęsk żywiołowych, możemy prowadzić skuteczny nadzór i ochronę granic, obszarów przyrodniczych, zabezpieczać kluczową infrastrukturę, policyjny system łączności, energetykę, transport. GOVSATCOM rozwinie także inteligentne sieci bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych – wyjaśnił prezes Wrochna.

Ewelina Katz-Drzeżdżon z Departamentu Edukacji POLSA przedstawiła nowym uczestnikom ogólne informacje o projekcie, w tym jego cele i możliwości udziału w tworzeniu GOVSATCOM. Jak zaznaczyła, jednym z istotnych celów projektu jest zainicjowanie i utrzymanie współpracy w ramach sieci użytkowników rządowych (NoU) GOVSATCOM, analiza dostępnych rozwiązań technologicznych, stosowanych przez operatorów komercyjnych i agencje rządowe oraz opracowanie długoterminowych planów koordynacji działań w zakresie badan i innowacji w tym obszarze.

Michał Pilecki, dyrektor Oddziału Terenowego POLSA w Rzeszowie, przedstawił szczegółowe cele badania ankietowego. Omówił pytania zamieszczone w formularzu ankietowym ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą nastręczać trudności nowym lub niedoświadczonym użytkownikom. Wyjaśnił, iż wnioski z badania ankietowego określą potrzeby użytkowników i formy zastosowania bezpiecznej łączności satelitarnej a szczegółowe informacje przyczynią się do rozwoju infrastruktury systemu UE GOVSATCOM.

Krzysztof Grotkowski z POLSA przedstawił obszary badawcze, które obejmuje projekt ENTRUSTED oraz technologie bezpiecznej łączności satelitarnej w tym obszar badawczo-rozwojowy w ramach GOVSATCOM. Przedstawił planowane w ramach projektu działania konsorcjum, min. szkolenia dla administracji publicznej, raport podsumowujący badania ankietowe, mapę drogową w zakresie badań i  innowacji oraz demonstracje zastosowania bezpiecznej łączności satelitarnej planowane pod koniec projektu.

– Zależy nam na zrozumieniu potrzeb oraz zainteresowaniu wykorzystaniem usługi bezpiecznej łączności satelitarnej przez polskich użytkowników. Wiedza ta pozwoli na możliwie najlepsze planowanie aktywności zarówno na poziomie europejskim, dzięki projektowi ENTRUSTED jak i rekomendacje dla działań krajowych – podsumowała prowadząca spotkanie szefowa projektu – Kinga Gruszecka, p.o. dyrektor Departamentu Edukacji POLSA.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: