Polski Sektor Kosmiczny – 2020

18 października, 2021

Sektor kosmiczny jest jednym z wysoko zaawansowanych
i innowacyjnych obszarów, który ma coraz większe znaczenie dla gospodarki
krajowej oraz międzynarodowej. Podmioty polskiego sektora kosmicznego
od kilku lat bardzo dynamicznie rozwijają swoje kompetencje w związku
z powyższym istnieje potrzeba stałego monitorowania postępu technicznego
oraz technologicznego. Naprzeciw tej potrzebie wychodzi niniejsza analiza,
która jest próbą określenia aktualnego stanu rozwoju organizacji działających
w obszarze polskiego sektora kosmicznego. Publikacja kierowana jest do
środowiska naukowego, przemysłowego oraz administracji publicznej.

Wydrukuj lub zapisz: