Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

46. Summer School Alpbach – ruszyła rekrutacja

46. Summer School Alpbach – ruszyła rekrutacja
9 lutego, 2024

„Gazowe olbrzymy i ich księżyce” oraz wyzwania związane z eksploracją tych odległych, niezwykle zróżnicowanych światów – to temat przewodni tegorocznej, już 46. edycji Summer School Alpbach. Na kandydatów – studentów z krajów członkowskich ESA, w tym obywateli Polski – czeka 60 miejsc na 10-dniowym, intensywnym kursie. Zgłoszenia potrwają do końca lutego br.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Austriacka Agencja Promocji Badań (FFG), przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i stowarzyszenia Austrospace. Polska Agencja Kosmiczna pełni rolę jednego z narodowych punktów kontaktowych. Stałą lokalizacją wydarzenia jest malownicza, górska miejscowość Alpbach, położona 50 km od Innsbrucku.

Termin edycji 2024 to 9-18 lipca. Summer School Alpbach to znakomita okazja do zdobycia bezcennego doświadczenia przy projektowaniu misji kosmicznych, nauki działania w multidyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach, a także sprawdzenia swoich możliwości podczas realizacji wymagającego i niezwykle złożonego przedsięwzięcia pod presją czasu i w obecności rygorystycznych wymagań jakościowych.

Formuła obejmuje część wykładową i warsztatową. Ta pierwsza stanowić ma naukową i techniczną podstawę oraz przygotowanie teoretyczne do szczegółowego planowania i definiowania celów innowacyjnych misji kosmicznych, co z kolei (już po podzieleniu na 4 drużyny) będzie esencją i celem części warsztatowej. Podsumowaniem pracy w zespołach będzie panel ekspercki, podczas którego, na podstawie prezentacji studium każdej z zaprojektowanych misji, zostaną wyłonieni zwycięzcy w kilku kategoriach, uwzględniających m. in. walory naukowe, walory techniczne, największą konkurencyjność misji czy jakość samej prezentacji.

Wcześniej, na etapie rekrutacji, obligatoryjnym kryterium formalnym jest posiadanie obywatelstwa jednego z 22 krajów członkowskich ESA oraz status studenta studiów I, II lub III stopnia aktualny na 2024 rok (obejmuje to również osoby na ostatnim roku nauki, jednak uzyskanie stopnia doktora przed datą rozpoczęcia wydarzenia wyklucza możliwość udziału w niniejszej inicjatywie).

Kryteria merytoryczne to:

 • Posiadane kwalifikacje i uzyskane wyniki akademickie;
 • doświadczenie;
 • poziom biegłości w zakresie tematu przewodniego bieżącej edycji tj. egzoplanet;
 • poziom biegłości w szerszym zakresie naukowym/inżynieryjnym;
 • posiadane umiejętności, które będą przydatne podczas udziału w wydarzeniu;
 • posiadany poziom biegłości językowej umożliwiający swobodną komunikację w języku angielskim w mowie i piśmie;
 • zróżnicowanie uczestników pod względem m. in. płci, narodowości/obywatelstwa, wieku, macierzystej uczelni.

Potencjalne uczestniczki i uczestnicy poza podróżą we własnym zakresie muszą uwzględnić też następujące koszty:

 • opłatę rejestracyjną 450 EUR, obejmującą materiały szkoleniowe, dostęp do sieci i sprzętu na miejscu, kolację przez cały 10-dniowy pobyt;
 • koszty zakwaterowania w wysokości ok. 65 EUR x 11 nocy = 715 EUR;
 • koszty wyżywienia (lunche etc.);
 • inne (w zależności od potrzeb uczestnika).

Kandydatkom i kandydatom z Polski rekomenduje się przeprowadzenie samodzielnego rozeznania co do potencjalnego finansowania uczestnictwa w niniejszym wydarzeniu np. na uczelniach macierzystych, pod kątem stypendiów lub grantów zakładających finansowanie tego rodzaju aktywności.

Zgłoszenia, trwające do 29 lutego (czwartek) br. odbywają się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie organizatorów:

Wszystkie odpowiedzi w formularzu aplikacyjnym, a także wszelkie inne materiały muszą zostać sporządzone w języku angielskim. Organizatorzy kontaktować się będą z wybranymi do uczestnictwa osobami w okolicach kwietnia br. Polska Agencja Kosmiczna zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej/rozmowy telefonicznej lub innej formule w marcu 2024 roku.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową wydarzenia:

Znajduje się tam m. in. wykaz najczęściej zadawanych pytań, w którym mogą znaleźć Państwo odpowiedź na zdecydowaną większość pojawiających się wątpliwości.

Osobą kontaktową z ramienia POLSA jest Jeremiasz Merkel z Departamentu Badań i Innowacji, tel: +48 786 803 654, e-mail: jeremiasz.merkel@polsa.gov.pl

Picture credit: ESA/NASA (z materiałów organizatora)


Więcej o temacie tegorocznej edycji „Gazowe olbrzymy i ich księżyce”
Temat „księżyce gazowych olbrzymów” został zidentyfikowany jako najwyższy priorytet w najnowszym i najważniejszym dokumencie Europejskiej Agencji Kosmicznej przedstawiającym jej długoterminową strategię badań naukowych “Voyage 2050”. Księżyce znajdujące się w zewnętrznej części Układu Słonecznego, a także gazowe olbrzymy, wokół których krążą, mogą odegrać kluczową rolę podczas próby zrozumienia ewolucji Układu Słonecznego, a także ponad 4000 innych systemów planetarnych rozsianych po całej Drodze Mlecznej.

Ze względu na coraz większe możliwości technologiczne oraz postęp naukowy jest to coraz bardziej intrygujący obiekt badań w kontekście takich zagadnień jak potencjalne istnienie warunków umożliwiających powstanie życia, ewentualna obecność biosygnatur czy związków organicznych, a także procesów prowadzących do ich powstawania. Podpowierzchniowe warstwy płynnych oceanów są nieustannie podgrzewane przez kominy hydrotermalne, co z kolei prowadzi do powstawania pływów oraz wzbogacenia tych cieczy w potencjalnie życiodajne pierwiastki CHNOPS (węgiel, wodór, azot, tlen, fosfor, siarka). Lepsze poznanie tych procesów może doprowadzić do zmiany w naszej percepcji „świata żywego”. Szansa, żeby znaleźć oznaki życia pozaziemskiego (prawdopodobnie głównie na poziomie bakterii) w tym suboceanicznym bezmiarze, sprawia, że eksploracja zewnętrznego układu słonecznego warta jest wszelkich wysiłków.
Źródło: materiały organizatora
Share:
Wydrukuj lub zapisz: