Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

5. Cassini Hackaton. Relacja

5. Cassini Hackaton. Relacja
27 marca, 2023

W dniach 24-26 marca br. w Inkubatorze Starter w Gdańsku miała miejsce kolejna edycja Cassini Hackaton. Tym razem postawione zadania koncentrowały się wokół tematyki obronności i bezpieczeństwa. Osiem zespołów pracowało nad innowacyjnymi pomysłami na wykorzystanie w tym obszarze technologii kosmicznych, przede wszystkim danych satelitarnych. Wsparciem służyli mentorzy i eksperci, także z POLSA. Rywalizacja odbywała się równolegle w 10 lokalizacjach w całej Europie.

Przed uczestnikami postawiono trzy wyzwania:

  1. Rozwój narzędzi usprawniających mobilność morsko-lądową – poszukiwanie rozwiązań umożliwiających mobilność siłom obronnym, zespołom reagowania kryzysowego i pracownikom organizacji humanitarnych, rozwiązań pomocnych w planowaniu misji, logistyce operacyjnej oraz poszukiwaniach i ratownictwie;
  2. Zwiększenie bezpieczeństwa na morzach – poszukiwanie rozwiązań dla wywiadu morskiego, np. sposobów monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa lub nielegalnej działalności, które uczynią nasze morza bezpieczniejszymi;
  3. Ochrona infrastruktury krytycznej – poszukiwanie rozwiązań pozwalających na ocenę lub łagodzenie zakłóceń w usługach publicznych i łańcuchach dostaw, chociażbt wykorzystania danych z przestrzeni kosmicznej UE do ochrony podstawowych usług przed cyberatakami.

Obronność i bezpieczeństwo są kluczowymi zagadnieniami także, jeżeli chodzi o rozmaite aktywności Polskiej Agencji Kosmicznej. Przegląd tychże działań zaprezentował uczestnikom hackatonu ekspert POLSA prof. Marek Moszyński. Zwrócił uwagę głównie na trzy przedsięwzięcia:

  • rolę Agencji w EU SST, czyli partnerstwie zajmującym się świadomością sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej, na potrzeby którego strona polska udostępnia istotny zasób danych pochodzących z sieci sensorów rozmieszczonych na różnych kontynentach, sama także je wykorzystując w ramach stałego monitoringu ruchu tysięcy obiektów, w tym tzw. śmieci kosmicznych na orbicie okołoziemskiej, również w kontekście przypadków ich ponownego wchodzenia w atmosferę;
  • zaangażowanie w uruchomienie programu GOVSATCOM, czyli inicjatywy Unii Europejskiej budującej podstawy bezpiecznej łączności satelitarnej dla rozmaitych użytkowników publicznych i służb; w tym celu POLSA bierze aktywny udział – m. in. jako lider jednego z pakietów roboczych – w realizacji projektu ENTRUSTED;
  • przygotowania i najbliższe etapy wdrożenia Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej (NSIS), a więc zestawu narzędzi – produktów i usług – pozyskiwania, gromadzenia przetwarzania i udostępniania dane satelitarnych, z myślą w pierwszej kolejności o wsparciu administracji publicznej w realizacji zadań, podejmowaniu decyzji, lepszym wykorzystywaniu posiadanych zasobów i infrastruktury.

W wystąpieniu prof. Moszyńskiego pojawiły się również, w ramach inspirowania i motywowania uczestników hackatonu do kreatywnej pracy, nawiązania do obchodzonego właśnie Roku Kopernika, a przy okazji także do dorobku innego astronoma, będącego patronem wydarzenia Giovanniego Cassiniego.

Dzięki obecnym na wydarzeniu przedstawicielom licznych instytucji publicznych i firm z sektora kosmicznego, rywalizujące zespoły uzyskały wgląd w najnowsze trendy w wybranych domenach technologicznych, np. komunikacji czy kryptografii kwantowej, a także mogły zapoznać się ze specyfiką potrzeb klientów, np. armatorów flot statków transportowych, zarządców portów, rozmaitych służb mundurowych.

Efekty kilkunastogodzinnych prac uczestników zostały, w formule tzw. pitch presentations, poddane szczegółowej ocenie. Finalnie najlepsza okazała się koncepcja stworzona przez team “Pathfinder”, a nagrodą główną dla nich stanowiło 15 tys. zł. Pierwsza trójka zespołów ma zapewnioną kontynuację mentoringu, celem dalszego doskonalenia swoich pomysłów. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Głównym organizatorem odbywającej się pod honorowym patronatem POLSA wydarzenia była Blue Dot Solutions sp. z o. o., a cały cykl realizowany jest w ramach CASSINI Space Entrepreneurship Initiative, a więc inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców, start-upów oraz MŚP z branży kosmicznej, w latach 2021-2027.

Zdjęcia 1-9 dzięki uprzejmości organizatora

Share:
Wydrukuj lub zapisz: