Aktualności

07 grudnia, 2023
Stypendium “Endeavour” – zakończenie naboru wniosków
01 grudnia, 2023
Stypendium “Endeavour” – czekamy na zgłoszenia!
30 listopada, 2023
Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2023
5,6 mln euro dla polskiego przemysłu kosmicznego
17 lutego, 2022

Europejska Agencja Kosmiczna utworzyła nowy mechanizm dla Polski – Industrial Policy Task Force (IPTF). W ramach mechanizmu, w latach 2022-2024, aż 5,6 mln euro przeznaczone będzie wyłącznie na kontrakty dla polskich podmiotów. Będą to środki, które Polska wpłaca poprzez składkę obowiązkową do ESA i które zostaną przekierowane na konkretne działania wspierające rozwój polskiej branży kosmicznej. Po stronie polskiej w tworzeniu mechanizmu uczestniczyły MRiT, MEiN i POLSA.

Wsparcie poprzez IPTF oznacza, że polskie przedsiębiorstwa nie będą musiały konkurować z innymi firmami w otwartych przetargach. Postępowania będą ograniczone w tym przypadku wyłącznie do polskich podmiotów. Pozwoli to na skuteczne włączenie polskich przedsiębiorstw w europejskie łańcuchy dostaw i udział w największych międzynarodowych misjach, a tym samym budowanie solidnych kompetencji w zakresie eksploracji przestrzeni kosmicznej.

W najbliższych dniach POLSA ogłosi pierwszy nabór propozycji projektów w ramach nowego mechanizmu.

5,6 mln euro dla polskiego przemysłu kosmicznego

W odpowiedzi na pojawiające się pytania informujemy, że IPTF jako instrument wsparcia pełni rolę pomocniczą w zakresie zwiększania polskiego udziału w łańcuchach dostaw. IPTF jest mechanizmem mającym zapewnić lepszy udział polskich podmiotów w przetargach ogłaszanych przez ESA, w krótkim oraz w długim terminie. Tak więc obszary priorytetowe, jak również środki finansowe dostępne w ramach mechanizmu, mogą ulec zmianie. Celem mechanizmu nie jest zastąpienie normalnych postępowań ESA.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: