Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

Administratorzy i eksperci w dziedzinie przestrzeni kosmicznej poszukiwani. Rekrutacja do instytucji UE

Administratorzy i eksperci w dziedzinie przestrzeni kosmicznej poszukiwani. Rekrutacja do instytucji UE
6 lipca, 2022

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłosił nabór mający na celu zasilenie personelu Komisji Europejskiej, w szczególności Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej (DG DEFIS). Aplikacje mogą być składane do 19 lipca br.

W każdej z dziedzin (drugą jest przemysł obronny) rekrutacja obejmuje dwie grupy funkcyjne (można zgłosić się tylko do jednej z nich), różniące się pod względem wymagań oraz typowych obowiązków.

Kandydaci powinni wykazać się:

 • wykształceniem na poziomie studiów wyższych trwających minimum 4 lata oraz co najmniej 6 letnim, odpowiednim doświadczeniem zawodowym (lub studia min. 3 -letnie i doświadczenie co najmniej 7 lat) w przypadku grupy administratorów (AD 7);
 • wykształceniem na poziomie studiów wyższych trwających minimum 4 lata oraz co najmniej 10 letnim, odpowiednim doświadczeniem zawodowym (lub studia min. 3 -letnie i doświadczenie co najmniej 11 lat) w przypadku grupy ekspertów (AD 9).

Typowe obowiązki obejmują:

w przypadku administratorów

 • wnoszenie wkładu w opracowywanie i rozwój polityki kosmicznej UE w obszarze dostępu UE do przestrzeni kosmicznej, obszarze infrastruktury kosmicznej i obszarze usług kosmicznych;
 • wnoszenie wkładu w realizację unijnego programu kosmicznego i przyszłych programów związanych z przestrzenią kosmiczną, a także unijnych badań kosmicznych, głównie w celu promowania innowacji;
 • nadzorowanie działań w ramach programu kosmicznego realizowanych za pośrednictwem podmiotów, którym powierzono te zadania, w tym udzielanie zamówień na unijne systemy kosmiczne, oraz wkład w świadczenie powiązanych usług;
 • opracowywanie innowacji i monitorowanie działań w celu wsparcia przedsiębiorczości i przemysłu związanych z przestrzenią kosmiczną w UE (zwłaszcza na rzecz europejskiego ekosystemu przemysłowego New Space) za pośrednictwem inicjatywy New Space dotyczącej przedsiębiorczości pod nazwą „CASSINI”;
 • opracowywanie innowacji i monitorowanie działań w celu coraz większego wprowadzania na rynek unijnych danych, aplikacji i usług kosmicznych;
 • opracowywanie, rozwijanie i monitorowanie działań prowadzących do większej synergii unijnej polityki kosmicznej i programu kosmicznego z innymi politykami Unii, w tym z sektorem obronności;
 • reprezentowanie Komisji i współpraca z innymi instytucjami europejskimi, państwami członkowskimi UE, państwami trzecimi, odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi i innymi zainteresowanymi stronami (np. organizacjami branżowymi), w tym prowadzenie działań informacyjnych i komunikacyjnych;

zaś w przypadku ekspertów dodatkowo również

 • negocjowanie i monitorowanie złożonych pod względem prawnym i administracyjnym umów o przyznanie wkładu zawieranych z organizacjami wspierającymi Komisję w realizacji działań powiązanych z europejskimi programami kosmicznymi;
 • koordynowanie i nadzorowanie zespołów wykonujących wyżej wymienione typowe zadania w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.

W wyniku naboru powstać mają listy rezerwowe, w oparciu o które zatrudniani będą mogli być urzędnicy służby publicznej. Wpisanych ma na nią zostać 35 potencjalnych administratorów oraz 17 potencjalnych ekspertów (tylko dziedzina “przestrzeń kosmiczna”).Share:
Wydrukuj lub zapisz: