Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

Autorzy najlepszych kosmicznych prac dyplomowych z nagrodami POLSA

Autorzy najlepszych kosmicznych prac dyplomowych z nagrodami POLSA
23 grudnia, 2021

20 grudnia br. w Krakowie, podczas Forum Obserwacji Ziemi, poznaliśmy wyniki konkursu o Nagrodę Prezesa POLSA za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych. Podobnie jak przy poprzednich trzech edycjach potwierdziło się, jak dużym potencjałem dysponują absolwenci polskich uczelni.

Prezentując końcowe rozstrzygnięcia, Marcin Mazur, wiceprezes POLSA, podkreślił, jak kluczową kwestią dla rozwoju rodzimego sektora kosmicznego jest dostępność na rynku pracy odpowiednio przygotowanych kandydatów.

W kategorii prac licencjackich (5 zgłoszeń) i inżynierskich (8 zgłoszeń) zwyciężyli:

  • Marta Pasternak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – nagroda I stopnia za pracę: „Wyznaczanie faz fenologicznych zbóż uprawnych z zastosowaniem danych Sentinel-1 oraz Sentinel-2”;
  • Andrzej Laczewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – nagroda II stopnia za pracę „System pozyskiwania energii i transmisji danych dla pseudosatelity stratosferycznego”;
  • Grzegorz Pela, Politechnika Warszawska – nagroda III stopnia za pracę „Projekt dyszy aerospike do silnika rakietowego na stały materiał pędny”;
  • Magdalena Baranowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – wyróżnienie za pracę „Uwarunkowanie rozwoju i morfologia riplemarków eolicznych na Ziemi i Marsie”.

W kategorii prac magisterskich (18 zgłoszeń) ocenieni najwyżej zostali:

  • Artur Łukasik, Politechnika Warszawska – nagroda I stopnia za pracę „Analiza efektywności działania żagla deorbitacyjnego satelity PW-Sat2 na podstawie danych eksperymentalnych z misji”;
  • Grzegorz Marut, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – nagroda II stopnia za pracę „Modelowanie opóźnienia troposferycznego w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci niskokosztowych odbiorników GNSS URANUS”;
  • Tomasz Mrugalski, Politechnika Gdańska – nagroda III stopnia za pracę „Wyznaczanie trajektorii i manewry orbitalne w otoczeniu Ziemi”;
  • Patryk Stanisławski, Politechnika Gdańska – wyróżnienie za pracę „Analiza techniczno-energetyczna turbinowego napędu pomp zasilających główną komorę spalania silnika rakietowego”.

Trójka z laureatów obecna na Forum – Artur Łukasik, Grzegorz Marut i Andrzej Laczewski – po odebraniu gratulacji miała okazję podzielić się z uczestnikami wydarzenia najważniejszymi założeniami i ustaleniami zawartymi w swoich pracach.

Na konkurs nadesłano ogółem 31 prac obronionych przez ostatni rok akademicki w 18 szkołach wyższych w całym kraju. Najliczniej reprezentowane były: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (6 zgłoszeń), Politechnika Gdańska (5 zgłoszeń) oraz Politechnika Warszawska (4 zgłoszenia).

Wchodząc w skład kapituły, w przeprowadzenie konkursu zaangażowali się eksperci z wielu ośrodków akademickich: dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. Politechniki Gdańskiej i ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej – przewodniczący kapituły, dr hab. Tomasz Błachowicz, prof. Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. Politechniki Rzeszowskiej, dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. Politechniki Wrocławskiej, dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i prof. dr hab. Edmund Wittbrodt z Politechniki Gdańskiej.

Pula nagród pieniężnych wyniosła 24 tysiące złotych.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: