Aktualności

12 kwietnia, 2024
Zapraszamy na konferencję TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
10 kwietnia, 2024
POLSA i NASA JPL rozmawiały o długoterminowej współpracy w przyszłych misjach naukowych
05 kwietnia, 2024
Konkurs “Nasz klasowy voyager”
Dane satelitarne dla administracji: NSIS i inne polskie rozwiązania tematem webinarium Eurisy
23 października, 2023

Polska Agencja Kosmiczna jest członkiem europejskiego stowarzyszenia Eurisy – instytucji non-profit, która zrzesza agencje kosmiczne, organizacje międzynarodowe, instytucje badawcze i prywatne przedsiębiorstwa zaangażowane lub zainteresowane działaniami związanymi z technologiami kosmicznymi. W ramach przeglądu aktywności członków, Eurisy organizuje serię webinariów prowadzonych przez instytucje stowarzyszone. POLSA będzie miała możliwość zaprezentować swoje aktywności w ramach promowania rozwiązań satelitarnych wśród polskiej administracji publicznej już w piątek 27 października o godzinie 11:00.

Temat warsztatu to: Empowering public administration in Poland with satellite data solutions. Webinarium skupi się na wybranych działaniach dotyczących wdrażania danych satelitarnych w codziennej pracy polskiej administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kryzysowego.

Jolanta Orlińska, dyrektor Departamentu Obserwacji Ziemi POLSA, wprowadzi uczestników w temat polskich działań w zakresie obserwacji Ziemi i kwestii bezpieczeństwa, które zostaną omówione w dalszej części spotkania.

Monika Mierczyk-BurkeWojciech Cyran, starsi specjaliści w Departamencie Obserwacji Ziemi zajmują się rozwiązaniami teledetekcyjnymi i GIS. Zespół POLSA zaprezentuje Narodowy System Informacji Satelitarnej, najnowszą platformę ułatwiającą użytkownikom korzystanie z danych i produktów satelitarnych. NSIS to interoperacyjny system odbioru, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych satelitarnych w celu świadczenia usług monitoringu, produktów informacyjnych i narzędzi analitycznych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Beata Jakubczyk, Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przedstawi polskie innowacyjne podejście do identyfikacji zagrożeń i optymalizacji zarządzania ryzykiem.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z partnerami krajowymi stworzyło System GISBN Bezpieczeństwo Narodowe na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego. Głównym celem tego systemu geoprzestrzennego jest budowanie świadomości sytuacyjnej dla decydentów na poziomie krajowym i regionalnym poprzez serwowanie bieżących informacji o trwającym kryzysie, monitorowanie głównego potencjalnego pola kryzysowego zgodnie z Krajowym Planem Zarządzania Kryzysowego oraz gromadzenie informacji o stratach na potrzeby realizacji celów ramowych z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 (Sendai Framework). Do analizy i wizualizacji złożoności sytuacji system wykorzystuje różnego rodzaju źródła danych, m.in. zdjęcia satelitarne i dane z dronów, szczególnie przydatne w obszarze monitorowania i zarządzania katastrofami.

O wykorzystaniu danych satelitarnych do ochrony ludności opowie dr Jakub Ryzenko, dyrektor Centrum Informacji Kryzysowej (Centrum Badań Kosmicznych PAN).

Dziś jednym z kluczowych wyzwań jest wypełnienie luki pomiędzy potencjałem, jaki reprezentują innowacyjne możliwości rozwiązań technicznych, a faktyczną absorpcją innowacji w praktykach operacyjnych sektora zarządzania kryzysowego. W Polsce podejmuje się szereg działań wspierających „ostatnią milę” działań rozwojowych: ich rozwój i operacyjność. Szczególny nacisk położony jest na wspieranie rozwoju najlepszych praktyk, wytycznych i procedur związanych z operacyjnym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz zapewnienie wsparcia użytkownikom.

Wydarzenie prowadzone będzie w języku angielskim, a uczestnictwo w nim możliwe będzie za pośrednictwem platformy MS Teams, po uprzedniej rejestracji.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: