Aktualności

12 czerwca, 2024
Konferencja “Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”: podsumowanie
29 maja, 2024
Szkolenie „Realizacja projektów z ESA”
28 maja, 2024
Warsztaty Artemis Accords 2024
Zobacz wszystkie

Dni Przemysłu Kosmicznego Rzeszów 2023. Relacja

Dni Przemysłu Kosmicznego Rzeszów 2023. Relacja
23 lutego, 2023

Dni Przemysłu kosmicznego to dwudniowe wydarzenie (22-23.02.2023), będące okazją do zaprezentowania kosmicznego potencjału polskich firm, ośrodków badawczych, instytucji z województwa podkarpackiego. Spotkanie jest okazją do zacieśnienia współpracy i integracji środowisk naukowych i biznesowych różnych branż, wymiany informacji i doświadczeń, nawiązywania nowych, perspektywicznych relacji biznesowych. Pierwszy dzień stał pod znakiem szerokiego spojrzenia na specyfikę i rosnące znaczenie sektora, historii sukcesu wybranych podmiotów. Drugi dzień skoncentrowany był przede wszystkim wokół inauguracji inkubatora ESA BIC Poland właśnie w Rzeszowie.

Dzień 1 (środa, 22.02.2023 r.) 

Wydarzenie otworzyli Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz prof. Grzegorz Wrochna, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. 

Dni Przemysłu Kosmicznego w Polsce, w Rzeszowie dla wciąż jeszcze niemałej grupy osób mogą brzmieć dziwnie, nawet ekstrawagancko – zauważył prezes Grzegorz Wrochna. – Jednak tym sceptykom lub po prostu mniej zorientowanym możemy pokazać trzy mocne argumenty. Po pierwsze, ten sektor w naszym kraju to dziesiątki prężnych podmiotów, mocno skoncentrowanych na tym obszarze. Po drugie, same technologie kosmiczne są już wszechobecne w naszym życiu codziennym, pomagają administracji publicznej w wielu zadaniach. Po trzecie, województwo podkarpackie od szeregu lat udowadnia, że w sposób szczególny stawia na sektor kosmiczny i stwarza jego reprezentantom sprzyjające warunki do rozwoju. 

– Cieszę się, że województwo podkarpackie jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Jedną z inteligentnych specjalizacji naszego regionu jest lotnictwo i kosmonautyka, dlatego uważam, że jesteśmy właściwym miejscem do tego, aby móc rozmawiać o technologiach przyszłości. Na Podkarpaciu działa wiele firm z zakresu wysokich technologii i to właśnie tu powstanie dwudziesty szósty Inkubator ESA BIC, który będzie wspierał wykorzystanie technologii kosmicznych w różnych sektorach gospodarki. Jesteśmy dumni z tego, że stawiamy na innowacje i nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy. Mamy dobrze rozwinięte szkolnictwo wyższe, które każdego roku dostarcza na rynek dobrze wyszkolone kadry młodych, ambitnych ludzi. Dlatego mamy niezbędny potencjał do tego, aby móc budować innowacyjną gospodarkę – powiedział marszałek Ortyl. 

Spoglądamy z województwa podkarpackiego w kierunku przestrzeni kosmicznej z pewną nadzieją. Zainicjowaliśmy powołanie do istnienia klastra kosmicznego po to, aby przemysł lotniczy i kosmiczny, ale też i inne branże zechciały korzystać z rozwiązań, które tak naprawdę daje przemysł kosmiczny. Wierzymy głęboko, że dzisiejsza konferencja i rozpoczęcie działalności inkubatora będzie dobrą zachętą, aby korzystać z rozwiązań, które przemysł kosmiczny dostarcza, ale też aby rozwiązania z innych branż mogły służyć do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce i na Podkarpaciu. Nasz region dopiero rozwija swój udział w przemyśle kosmicznym, ale wiążemy z nim bardzo duże nadzieje, zwłaszcza że mamy ku temu duży potencjał chociażby w postaci dobrze wykształconych kadr – powiedziała wojewoda Leniart. 

W pierwszej prezentacji wiceprezes POLSA płk Marcin Mazur nakreślił szanse rozwoju i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, szczególnie w perspektywie zadań Agencji, w tym jej roli w budowie Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej (NSIS). Wystąpienie Rafała Kwolka z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego koncentrowało się na różnorakich zastosowaniach danych satelitarnych w kluczowych obszarach funkcjonowania administracji i wszelkich służb państwowych w sytuacjach kryzysowych. Omówione zostały sytuacje odnotowane w ostatnich latach w regionie, w tym np. praktyczne efekty współpracy z CBK PAN. 

Kolejną częścią była obszerna prezentacja przykładów sukcesów wykorzystania technologii kosmicznych, będących udziałem szeregu polskich firm: Scanway S.A., VIGO Photonics S.A., Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, Wiran Sp. z o.o., Rectangle Sp. z o.o., Ultratech Sp. z o.o., Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego. 

Następnie przedstawiciele ww. przedsiębiorstw wspólnie dyskutowali m. in. o wyzwaniach związanych z rosnącym zapotrzebowaniem sektora kosmicznego w naszym kraju na pracowników z odpowiednimi kompetencjami. 

Kooperacja przedsiębiorstw działających w branży space w oparciu o klastry oraz transfer wypracowywanych w tym sektorze technologii w kontekście nowych produktów czy usług i ich finansowania stanowiły temat prezentacji odpowiednio dr Konrada Dziadkowiaka, Koordynatora Klastra Technologii Kosmicznych oraz Jarosława Chojnackiego, Brokera Technologicznego ESA. 

Ważnym elementem spotkania był przegląd już znaczących osiągnięć i jeszcze większego potencjału podmiotów funkcjonujących w regionie, ze świata zarówno biznesu, jak i nauki, a wśród nich: Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu a Lockheed Martin Company, EUROTECH Sp. z o. o., Politechniki Rzeszowskiej, PILC Sp. z o.o., The Batteries Sp. z o.o., Aeroplan Sp. z o. o. 

Prezentacje i dyskusje panelowe były często jedynie punktem wyjścia do networkingu w kuluarach, umawiania się na dłuższą rozmowę o potencjalnej współpracy. 

Dzień 2 (czwartek, 23.02.2023 r.)

Na początek kolejnej odsłony wydarzenia marszałek Władysław Ortyl, Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik i prezes Grzegorz Wrochna złożyli podpisy pod umową o współpracy przy realizacji projektu „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027. 

Następnie w sposób kompleksowy została zaprezentowana uruchamiana właśnie inicjatywa ESA BIC Poland. Zasady działania, jak również informacje praktyczne o bieżącym naborze, najpierw na warsztat ESA BIC Boot Camp, a potem już do samego programu inkubacji przedstawił Michał Chwieduk z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Kierownik ESA BIC POLAND. O podkarpackim konsorcjum ESA BIC, złożonym z 14 podmiotów, opowiedziała kierownik projektu w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Barbara Kostyra. Uczestnicy spotkania pozostali w temacie wsparcia sygnowanego ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej podczas prezentacji Anny Mirończuk, Ambasador Biznesu ESA, która przybliżyła m. in. nowy program ESA BASS (Business Applications & Space Services). 

Szereg praktycznych wskazówek i podpowiedzi w kontekście budowania kompetencji, kariery i rozwijania koncepcji przyszłej działalności gospodarczej, z doświadczenia własnego i swoich współpracowników ze Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA) miała jego prezes Kinga Gruszecka. 

Szeroki zakres aktywności Podkarpackiego Centrum Innowacji, zwłaszcza z myślą o wsparciu merytorycznym i infrastrukturalnym młodych osób z pomysłami na nowe usługi i produkty, przedstawił prezes PCI Jacek Kubrak. 

Kolejny z dostępnych, interesujących mechanizmów łączenia autorów innowacyjnych koncepcji o potencjale użytkowym z podmiotami dysponującymi kapitałem (z elementami rywalizacji), organizowanego we współpracy z uznanymi reprezentantami środowiska inwestorów, czyli Carpathian Startup Fest (najbliższa edycja 15-16.06.2023 r.), zaprezentował Dawid Adamski, Dyrektor RARR S.A. 

Pomysłodawczyni (Co-CEO i Co-Founder) firmy Astrotectonic Noeimi Zabari poruszyła bardzo zajmujący, jakże aktualny w kontekście ostatnich tragicznych wydarzeń w Turcji i Syrii temat wykrywania nadchodzących trzęsień Ziemi z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i monitorowania promieniowania kosmicznego), na którym koncentruje swoją działalność ten startup. Wątek zastosowania technologii kosmicznych do rozwiązywania problemów, usprawniania różnorodnych procesów tu, na Ziemi, kontynuował Paweł Panasiuk, Wiceprezes Innergo Space, przedsiębiorstwa aktywnego w obszarze smart city czy poprawy jakości transportu naziemnego i powietrznego. Bardzo dynamicznie rozwijający się rynek technologii dronowych i satelitarnych odpowiadających na potrzeby rolnictwa reprezentował na wydarzeniu Grzegorz Łobodziński (FotoACC). 

Na Dniach Przemysłu Kosmicznego w Rzeszowie nie zabrakło także przekrojowego spojrzenia na wybrane, głównie społeczne inicjatywy edukacyjne. Dzięki prezentacji Miłosza Bara, uczestnicy spotkania mogli zapoznać się m. in. z osiągnięciami i planami Studenckiego Koło Naukowe Lotników (Politechnika Rzeszowska), którego flagowym projektem jest łazik Legendary Rover, w czasie spotkania wystawiony w sali konferencyjnej. Ambitnym, oddolnym przedsięwzięciem, cieszącym się sporym zainteresowaniem w lokalnej (i nie tylko) społeczności, które zostało również przybliżone podczas wydarzenia, było Obserwatorium w Tymcach (reprezentowane przez Annę Olchowy i Szymona Ozimka) z jego bogatą działalnością popularyzatorską. 

Share:
Wydrukuj lub zapisz: