Europejski Tydzień Kosmiczny 2022
4 października, 2022

W dniach 3-6 października 2022 roku w stolicy Republiki Czeskiej, Pradze, odbywa się Europejski Tydzień Kosmiczny (EU Space Week 2022). Biorą w nim udział przedstawiciele władz publicznych, przemysłu, start-upów, przedsiębiorcy i inwestorzy, zainteresowany obecnymi i przyszłymi trendami programu kosmicznego realizowanego przez kraje Unii Europejskiej.

Cztery dni EU Space Week 2022 obfitują w sesje plenarne, dyskusje panelowe, ceremonie wręczenia nagród i przemówienia programowe na wysokim szczeblu. Wydarzenie jest organizowane wspólnie przez Komisję Europejską i Agencję UE ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) we współpracy z czeską prezydencją Rady i miastem Praga. Na wydarzenie zarejestrowało się ponad 1800 osób.

Polską Agencję Kosmiczną reprezentują: prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna oraz przedstawiciele departamentów: Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej oraz Departament Obserwacji Ziemi.

Nowy program kosmiczny Unii Europejskiej, na temat którego trwają dyskusje podczas EU Space Week 2022, przyjęty w 2021 roku, ustanawia ambitny program na rzecz bardziej dynamicznego, innowacyjnego europejskiego ekosystemu kosmicznego.

Program Kosmiczny UE składa się z kilku sztandarowych elementów:

  • Copernicus: Europejski program obserwacji Ziemi. Usługi programu Copernicus obejmują sześć obszarów tematycznych: ląd, morze, atmosferę, zmianę klimatu, sytuacje kryzysowe i bezpieczeństwo, wspierając szeroki zakres zastosowań.
  • EGNOS: Europejski Geostacjonarny System Pokrycia Nawigacyjnego (EGNOS) jest europejskim regionalnym systemem wspomagania satelitarnego (SBAS), który jest wykorzystywany do poprawy działania GPS i Galileo w przyszłości.
  • Galileo: Europejski Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GNSS), zapewniający ulepszone informacje dotyczące pozycjonowania i czasu ze znaczącymi pozytywnymi implikacjami dla wielu europejskich usług i użytkowników.
  • GOVSATCOM: program UE Governmental Satellite Communications (GOVSATCOM) ma na celu zapewnienie bezpiecznych i efektywnych kosztowo możliwości komunikacyjnych dla misji i operacji o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i ochrony zarządzanych przez UE i jej państwa członkowskie, w tym podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe oraz agencje i instytucje UE.
  • SSA: Space Situational Awareness (SSA) oznacza całościowe podejście do głównych zagrożeń kosmicznych, w tym kolizji satelitów i śmieci kosmicznych, zjawisk pogodowych w przestrzeni kosmicznej oraz obiektów kosmicznych, które niebezpiecznie zbliżają się do Ziemi.

Ważnym punktem EU Space Week 2022 jest możliwość przeprowadzenia rozmów i konsultacji nt. Programu Kosmicznego UE. W konsultacjach tych biorą udział użytkownicy, przemysł, usługodawcy i podmioty zajmujące się badaniami i rozwojem, zaangażowane w zastosowania polegające po raz pierwszy na pozycjonowaniu, nawigacji, określaniu czasu, obserwacji Ziemi i bezpiecznej telekomunikacji. W tym roku użytkownicy z siedmiu różnych segmentów rynku przedstawiają wyniki swoich ostatnich prac, dzielą się swoimi poglądami na temat możliwości ulepszenia technologii kosmicznych UE oraz omawiają swoje potrzeby. Sesje prowadzone są równolegle jako wydarzenia hybrydowe.

Więcej informacji: https://www.euspaceweek.eu/

Share:
Wydrukuj lub zapisz: