Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

Forum Obserwacji Ziemi zakończone

Forum Obserwacji Ziemi zakończone
21 grudnia, 2021

W poniedziałek, 20 grudnia br., odbyło się ostatnie spotkanie Forum Obserwacji Ziemi organizowane przez Polską Agencję Kosmiczną. To druga, po warszawskim spotkaniu 14 grudnia br., odsłona tego wydarzenia. W krakowskim hotelu PURO Kazimierz eksperci dzielili się dobrymi praktykami związanymi z wykorzystaniem danych satelitarnych w administracji publicznej. O swoich doświadczeniach opowiadali przedstawiciele urzędów oraz prywatnych przedsiębiorstw. Konferencję zakończyło wręczenie nagród za najlepsze prace dyplomowe związane z sektorem kosmicznym.

Krakowska odsłona Forum Obserwacji Ziemi skupiła się na wykorzystaniu danych satelitarnych w administracji publicznej. Użycie nowych technologii ma realne zastosowanie i znacząco usprawnia pracę osób na co dzień związanych między innymi z rolnictwem, meteorologią, transportem, czy też zarządzaniem kryzysowym. Spotkanie organizowane przez Polską Agencję Kosmiczną otworzyła Kinga Gruszecka, dyrektor Departamentu Edukacji, która zaznaczyła, że ulepszanie naszego życia i rozwiązywania problemów codziennych dzięki danym satelitarnym może być ciekawe. Pozwalają one dostrzec efekt naszej pracy niemalże natychmiast.

Dane satelitarne to przyszłość dla rolnictwa

Użycie danych satelitarnych w branży rolniczej pozwala na dokonywanie pogłębionych analiz w oparciu o dane uzyskane w różnych okresach badawczych. Albert Lewandowski z Hugo Green Solutions przedstawił, w jaki sposób dane dostarczane przez drony i roboty wpływają na rolnictwo precyzyjne. Dzięki analizie danych wizualnych w połączeniu z informacjami historycznymi można przeprowadzić badanie prób gleby i oszacować, co było uprawiane na konkretnych terenach w przeszłości.

Kolejnym istotnym wykorzystaniem informacji pochodzących z obserwacji Ziemi jest monitoring nawodnienia gleby. Badanie poziomu wilgotności jest szczególnie ważne pod kątem przewidywania wystąpienia suszy i daje rolnikom narzędzie do racjonalnego uzupełniania zasobów wody w glebie.

Łukasz Nowak, przedstawiciel ALTERGEO, zwrócił uwagę na szerokie zastosowanie danych satelitarnych w zarzadzaniu kryzysowym. Mowa tu o zjawiskach takich jak susza, powodzie czy pożary.  Ekspert zapewniał, że rozwiązania stosowane przez administrację publiczną mają ogromny potencjał gospodarczy. Każde, nawet najmniejsze usprawnienie zarządzania strategicznego powoduje duże oszczędności, dlatego warto inwestować w rozwój nauki, aby być konkurencyjnym na rynku europejskim i światowym.

Transport i zwiększanie bezpieczeństwa

Informacje pochodzące z satelitów znajdują swoje zastosowanie także w transporcie. Przekonywał o tym Krzysztof Kanawka z Blue Dot Solutions, omawiając projekt Flamingo IoT mający na celu zwiększenie precyzji pozycjonowania w miastach i przestrzeniach przemysłowych dla telefonów oraz urządzeń IoT do mniej niż 1m odległości. Systemy GNSS w oparciu o dane satelitarne wpływają na lepszą jakość monitoringu pojazdów, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i ograniczyć ryzyko wypadków.

Zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja to kolejne jednostki, których praca jest usprawniana dzięki danym satelitarnym. Mówił o tym Jakub Dzik z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW). W ramach wdrożonego w PUW Systemu Informacji Przestrzennej jednym z projektów było przeanalizowanie czasu dotarcia strażaków do zdarzeń, co pozwoliło określić, gdzie należy utworzyć kolejne jednostki gaśnicze, a nadzór nad czasem pracy ratowników medycznych umożliwił zwiększenie efektywności ich zadań.

Dzik zwrócił także uwagę na potrzebę stworzenia bazy danych skupiającej dane z różnych departamentów administracji publicznej po to, by na ich podstawie usprawniać proces podejmowania decyzji w sytuacjach związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Kolejny prelegent, Artur Rutkowski z IMGW przedstawił zastosowanie danych satelitarnych w meteorologii. Omawiał dane pozyskane z obserwacji Ziemi z satelitów Meteosat oraz satelitów okołobiegunowych (m.in. METEOP, TERRA, AQUA i NOAA). Jako przykłady możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych w dziedzinie meteorologii ekspert wymienił obszary związane z detekcją, ostrzeganiem oraz monitorowaniem groźnych zjawisk pogodowych. Wskazał też rozwiązania dla innych dziedzin, takich jak osłona morska, offshore, a nawet dla branży fotowoltaicznej.

Szkolenia dla administracji publicznej

Merytoryczną część krakowskiego wydarzenia zamknęła Jolanta Orlińska z Polskiej Agencji Kosmicznej prezentacją o szkoleniach prowadzonych dla przedstawicieli administracji publicznej. Do tej pory już ponad 400 urzędników zostało przeszkolonych w zakresie wykorzystania danych satelitarnych. Dyrektor Departamentu Krajowego Programu Kosmicznego przyznała, że kluczowe dla sektora kosmicznego są kompetencje urzędników, które muszą być rozbudowywane, aby dane satelitarne mogły dobrze funkcjonować.

Administracja musi wiedzieć, jakie są możliwości technologii, czego może wymagać od wykonawcy i jakie pytania kierować do ekspertów. Jako główną barierę w procesie wdrożenia rozwiązań opartych o dane satelitarne przedstawiono brak wiedzy i kwalifikacji. Oprócz warsztatów dedykowanych w całości przedstawicielom sektora publicznego, POLSA prowadzi także platformę e-learningową dostępną dla szerokiej publiczności. Mogą z niej korzystać m.in. uczniowie, studenci czy pracownicy przedsiębiorstw.

Na zakończenie krakowskiego Forum Obserwacji Ziemi ogłoszono zwycięzców w konkursie na najlepsze prace dyplomowe związane z sektorem kosmicznym. Udział wzięło 31 studentów z całej Polski, a nagrody przyznano w dwóch kategoriach: prace licencjackie i inżynieryjne oraz prace magisterskie.

Chcemy pełnić rolę Center of Gravity, to znaczy wspierać różne obszary: zarówno te szkoleniowe, o których dzisiaj była mowa, jak i np. legislacyjne. Chcemy procedować zmiany prawne, aby ułatwiały funkcjonowanie i rozwój sektora kosmicznego w Polsce, a także zależy nam na tworzeniu ogólnokrajowych rozwiązań systemowych. Pozwolą one wykorzystywać dane satelitarne na każdym szczeblu administracji publicznej – podsumował Forum Obserwacji Ziemi Marcin Mazur, Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: