Aktualności

27 maja, 2024
Online na żywo 27-28.05 – Konferencja TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
GOVSATCOM w akcji:  demonstracje w ramach projektu ENTRUSTED już dostępne
18 kwietnia, 2023

W ramach poświęconego bezpiecznej łączności satelitarnej, realizowanego z udziałem Polskiej Agencji Kosmicznej projektu ENTRUSTED, opublikowany został nowy pakiet zasobów, użytecznych dla aktualnych i potencjalnych użytkowników tego typu usług. Demonstracje są dostępne na stronie projektu dla wszystkich zainteresowanych. Osiągnięcia projektu i kwestia kolejnych działań we wdrażaniu GOVSATCOM jako ważnej cześci Programu Kosmicznego Unii Europejskiej będą wiodącym tematem podczas SatCom Downstream Days w Pradze 3-4 maja br. Na wydarzenie właśnie ruszyła rejestracja.

Demonstracje, obejmujące materiały filmowe, prezentacje i zdjęcia, oparte o odpowiednio dobrane, praktyczne scenariusze operacyjne, przygotowano w celu dostarczenia odpowiedzi na szereg istotnych pytań. Jak utrzymać komunikację w sytuacji konfliktu zbrojnego czy katastrofy, kiedy infrastruktura naziemna narażona jest na zniszczenie lub uszkodzenie? Jak komunikacja satelitarna może odpowiadać na potrzeby prowadzenia kontaktów na poziomie dyplomatycznym, przy jak najmniejszym ryzyku zakłócenia bądź przechwycenia? Jak już dziś operacje prowadzone w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP) polegają na skoordynowanym zarządzaniu infrastrukturą poszczególnych państw Unii Europejskiej? Jak szybko ustawić i uruchomić różne rodzaje terminali i ustanowić połączenie?

Materiały zostały opracowane i omówione przez ekspertów reprezentujących należące do konsorcjum projektowego instytucje:

  1. Wsparcie w sytuacji katastrofy i konfliktu zbrojnego (agencja kosmiczna Luksemburga, Luxembourg Space Agency)
  2. Bezpieczna komunikacja na potrzeby narodowej sieci dyplomatycznej (Grecja, resorty cyfryzacji oraz obrony – Ministry of Digital Governance and Ministry of Defence)
  3. Dostęp do usług GOVSATCOM dla użytkowników wojskowych (Europejska Agencja Obrony) Access to GOVSATCOM services for military users, by European Defence Agency
  4. Łączność satelitarna na miejscu interwencji (agencje kosmiczne Włoch i Luksemburga, Italian Space Agency & Luxembourg Space Agency)
GOVSATCOM w akcji:  demonstracje w ramach projektu ENTRUSTED już dostępne

Obok powyższych materiałów poświęconych demonstracjom, w ramach projektu ENTRUSTED wciąż dostępna jest platforma e-learningowa, a na niej szkolenie “Fundamentals of Secure SatCom”. Również zapraszamy do korzystania:

Polska Agencja Kosmiczna zaangażowana jest w realizację wszystkich pakietów roboczych projektu ENTRUSTED. Odpowiada m. in. za działania informacyjne i podnoszące świadomość projektu, a w tym także za koordynację komunikacji wewnętrznej pomiędzy partnerami projektu oraz za komunikację zewnętrzną z mediami i grupami docelowymi, organizację warsztatów, konferencji oraz demonstracji.

Po udanym spotkaniu w marcu br. w Rzymie, na którym premierowo zaprezentowano ww. demonstracje, kolejną świetną okazją do spotkania przedstawicieli podmiotów w różnoraki sposób zaangażowanych w bezpieczną łączność satelitarną – czy to jako firmy dostarczające usługi, czy to instytucje będące już dziś lub w przyszłości użytkownikami tej technologii – będą SatCom Downstream Days, których gospodarzem w dniach 3-4 maja 2023 r. w swojej siedzibie w Pradze będzie Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego EUSPA, lider projektu ENTRUSTED. Rejestracja na wydarzenie już wystartowała:

GOVSATCOM w akcji:  demonstracje w ramach projektu ENTRUSTED już dostępne
Share:
Wydrukuj lub zapisz: