Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

III Forum Sektora Kosmicznego

III Forum Sektora Kosmicznego
30 czerwca, 2021

– Przygotowywany Krajowy Program Kosmiczny otwiera nowe kierunki współpracy pomiędzy administracją, nauką a przedsiebiorcami. Wskaże również instrumenty finansowe, niezbędne dla rozwoju polskiego sektora kosmicznego – powiedział 29 czerwca br. prezes POLSA Grzegorz Wrochna podczas III Forum Sektora Kosmicznego. Polska Agencja Kosmiczna objęła wydarzenie patronatem.

W swoim wystąpieniu prezes POLSA podkreślił, że kosmos od zawsze rozbudzą naszą wyobraźnie. – Pobudzani lekturą powieści Stanisława Lema i innych autorów SF marzymy o odwiedzaniu innych światów. Ale załogowe misje są domeną wielkich agencji kosmicznych o wielomiliardowych budżetach. Jaką rolę może tu odegrać polska nauka i polski przemysł? Forum pokazuje, że kosmos to już nie tylko romantyczne marzenia, ale istotna gałąź gospodarki, niezbędna do funkcjonowania dzisiejszego społeczeństwa i nowoczesnego państwa. Polska już dziś posiada prężnie działający sektor kosmiczny, który w Polityce Przemysłowej Polski znalazł się w grupie branż posiadających nowe perspektywy rozwoju, mogące przyczynić się do stworzenia nowego modelu polskiej gospodarki – dodał prezes Wrochna.

Przypomniał, iż zgodnie z Polityką, istotną rolę w rozwoju polskiego sektora kosmicznego będą odgrywać dane satelitarne i ich wykorzystanie, budowa systemu bezpieczeństwa kosmicznego, a także zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych, gotowych do podjęcia pracy w branży lotniczo-kosmicznej.

Jego zdaniem, obecnie w eksploracji przestrzeni kosmicznej zachodzi wielka zmiana. – Jest to możliwe dzięki postępowi technicznemu, miniaturyzacji i cyfryzacji. Współcześnie, mikro i małe satelity, są lżejsze i tańsze w budowie. Ich integracja trwa o wiele krócej. Miniaturyzacja satelitów i optymalizacja kosztów wyniesienia na orbitę prowadzi do zwiększenia dostępności kosmosu – dodał.

Te zmiany prowadzą również do zdefiniowania na nowo roli POLSA jako integratora, łączącego potrzeby administracji państwowej, osiągnięcia nauki i możliwości przemysłu. – Przykładowo, nie tylko będziemy dostarczać dane satelitarne, które firmy wykorzystają do świadczenia usług dla administracji, ale także będziemy zamawiać prototypowe, pilotażowe usługi związane, które po przetestowaniu, ew. ulepszeniu, polscy przedsiębiorcy będą mogli z  powodzeniem sprzedawać na wielu, również międzynarodowych rynkach – mówił prezes POLSA 

Podkreślił, że istotną rolę w tym procesie integracji pełni Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, jako przedstawiciel zarówno firm, jak i ośrodków badawczych. Obecnie współpracujemy przy tworzeniu Krajowego Programu Kosmicznego. Udział ZPSK w tych pracach gwarantuje, że wyznaczone działania będą miały solidne, biznesowe ugruntowanie – dodał prezes Wrochna.

W trakcie panelu nr 3, z udziałem przedstawicieli POLSA, poświęconego Krajowemu Programowi Kosmicznemu, zaprezentowane i omówione zostały priorytety KPK. Jego ogłoszenie planowane jest na wrzesień br.


Priorytet 1: Budowa Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej do odbioru, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych satelitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą, którego celem jest dostarczanie serwisów monitoringowych (realizacja w ramach Krajowego Planu Odbudowy)

Priorytet 2: Budowa Narodowego Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob, w skład którego wejdzie konstelacja mikrosatelitów obserwacyjnych wraz z zapleczem naziemnym. Celem systemu jest zapewnienie autonomicznej zdolność do dostarczania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych dla użytkowników związanych z sektorem bezpieczeństwa i obronności państwa (realizacja w ramach Krajowego Planu Odbudowy)

Priorytet 3: Budowa Narodowego Systemu Bezpieczeństwa Kosmicznego monitorującego możliwe zagrożenia wynikające z wadliwego funkcjonowania obiektów satelitarnych, kosmicznych śmieci, czy innych obiektów nadlatujących z kosmosu.

Priorytet 4. Rozwój kluczowych technologii kosmicznych
W panelu, poza prezesem POLSA, wzięli udział: Jolanta Orlińska, p.o. Dyrektor Departamentu KPK, która prezentowała Priorytet I oraz Tymoteusz Trocki z Zespołu SSA POLSA, który przedstawił Priorytet III.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: