Aktualności

27 maja, 2024
Online na żywo 27-28.05 – Konferencja TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
Konferencja „An Empirical Exploration of a Human and Technology Rise, Prometheus Unleashed”
25 marca, 2022

24 marca br., już po raz piąty, grono badaczy, praktyków i studentów reprezentujących bardzo różnorodne dziedziny spotkało się na konferencji organizowanej przez Komisję Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Gdańsku), we współpracy z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym oraz Politechniką Gdańską – gospodarzem wydarzenia. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej objął konferencję honorowym patronatem. 

Odbywające się w formule hybrydowej spotkanie otworzyli przewodniczący KNK PAN prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt oraz rektor PG prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde. Obydwaj zwrócili uwagę m. in. na interdyscyplinarność i dorobek poprzednich edycji, w tym na niedawno wydany drugi tom publikacji „Per mare ad astra”, zawierającej materiały pokonferencyjne. 

Słowa uznania dla organizatorów w imieniu prezesa POLSA prof. dr hab. Grzegorza Wrochny przekazał dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. PG oraz ekspert Agencji. Następnie w swojej prezentacji przybliżył on koncepcję i już częściowo rozpoczęte działania zmierzające do powstania Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej

NSIS to jedno z kluczowych przedsięwzięć przewidzianych w projekcie Krajowego Programu Kosmicznego (KPK) na lata 2023-2027 – podkreślił prof. Moszyński – a POLSA ma pełnić rolę koordynatora.

Cały system opierać się będzie na sieci ściśle współpracujących ze sobą podmiotów, w tym szeregu ministerstw (oprócz MRiT także MEiN czy MON), uczelni i innych instytucji badawczych, przedsiębiorstw, jak również wszelkiego rodzaju innych użytkowników produktów i usług przetwarzających i wykorzystujących dane satelitarne. 

Konferencja „An Empirical Exploration of a Human and Technology Rise, Prometheus Unleashed”

Reprezentujący krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl zaprezentował liczne obszary i przypadki, w których zastosowanie technologii kosmicznych może się przysłużyć realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju. 

Warto zauważyć, że w kolejnej części konferencji – „Young Stars” – wystąpiło aż dwoje laureatów zeszłorocznej edycji konkursu o nagrodę prezesa POLSA na najlepsze prace dyplomowe z zakresu badań kosmicznych. Zwyciężczyni w kategorii prac inżynierskich i licencjackich Marta Pasternak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu omówiła temat wykorzystania danych z satelitów Sentinel-1 i Sentinel-2 do monitorowania upraw zbóż. Zdobywca I nagrody w kategorii prac magisterskich Artur Łukasik z Politechniki Warszawskiej przedstawił analizę i wnioski z działania żagla deorbitacyjnego satelity PW-Sat 2. Referaty pozostałych młodych badaczy poświęcone były m. in. kwestii zdrowia psychicznego podczas misji analogowych (Dominik Duda, AWFiS Gdańsk), projektowanych m. in. z myślą o udziale w konkursie European Rover Challenge łazikach Positivity i Sanguine (członkowie koła naukowego SimLE z PG), wielorazowemu użyciu rakiet dzięki technologii grid fin (Rafał Markowski, PG / SimLE), a także potencjałowi naukowemu eksperymentów wykorzystujących rakietę suborbitalną (również zespół z PG / SimLE).

Konferencja „An Empirical Exploration of a Human and Technology Rise, Prometheus Unleashed”

W następnej sesji, skoncentrowanej bardziej na praktycznych zastosowaniach, głos zabrali także przedstawiciele świata biznesu. Przedstawiono m. in. automatyzację transportu morskiego, logistyki portowej czy użycie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości pomocnej przy szkoleniach operatorów dźwigów. 

Ostatnia sesja to ponownie skupienie raczej na aspekcie badawczym i koncepcyjnym prezentowanych tematów, wśród których znalazły się autonomiczne statki powietrzne i podwodne (także w kontekście ich zastosowań wojskowych) oraz wieloelementowe, robotyczne systemy manipulacyjne. Nie zabrakło referatów poruszających np. kwestię regulacji obejmujących decyzje podejmowane z wykorzystaniem algorytmów czy rozważań  w zakresie technologicznej wolności w przestrzeni kosmicznej. 

Słowo podsumowania wygłosił jeden z pomysłodawców i inicjatorów konferencji prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni). Nawiązał on m. in. do sięgających daleko w przyszłość prognoz dotyczących kierunków oraz konsekwencji eksploracji i eksploatacji przestrzeni kosmicznej, w tym wykorzystania do tych celów sztucznej inteligencji. Prof. Wittbrodt zaprosił na kolejne spotkanie, już w czerwcu, tym razem do Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Konferencja „An Empirical Exploration of a Human and Technology Rise, Prometheus Unleashed”
Share:
Wydrukuj lub zapisz: