Aktualności

30 listopada, 2023
Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2023
27 listopada, 2023
Forum Obserwacji Ziemi 2023: podsumowanie
22 listopada, 2023
Sympozjum naukowe we Wrocławiu – naukowcy o badaniach w warunkach mikrograwitacji
Konferencja GLEC – szanse na rynku technologii kosmicznych
18 maja, 2022

Nawet małe kraje nie mogą się dziś obyć bez własnych kompetencji w sektorze kosmicznym. Młode agencje kosmiczne dostrzegają szanse jakie daje gwałtowny rozwój tych technologii i przedstawiają swoje ambitne programy. Jestem przekonany, że ich sukces może być pomnożony dzięki synergicznej współpracy, dlatego POLSA przywiązuje dużą wagę do jej promowania i wspierania ekspansji polskiego sektora kosmicznego na rynki krajów rozwijających swoje kompetencje – powiedział prezes POLSA Grzegorz Wrochna podczas trwającej w Ekwadorze konferencji GLEC (The Global Conference on Space for Emerging Countries 2022). Na konferencji swoje plany i kierunki rozwoju zaprezentowali liderzy agencji kosmicznych z krajów całego świata.

W dyskusji panelowej „The Role of Space Agencies in a Space Ecosystem” prowadzonej przez Pascale Ehrenfreund (President, International Astronautical Federation (IAF) udział wzięli: prof. Grzegorz Wrochna (prezes POLSA), Luis M. Alfaro (President and CEO, El Salvador Aerospace Institute), Fuad Aslanov (Vice-Chairman, Azercosmos Space Agency of the Republic of Azerbaijan), Christian Hauglie-Hanssen (Director General, Norwegian Space Agency), Muthusamy Sankaran (Managing Director, Indian Space Research Organization, ISRO) oraz Anthony Tsougranis (Europe Team Lead, National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Mimo dużej różnorodności wszyscy paneliści byli zgodni, iż w dynamicznie zmieniającym się sektorze kosmicznym ważne jest kreowanie zaplanowanej i przemyślanej polityki kosmicznej. Niezwykle istotne są też działania edukacyjne, inspirowanie i informowanie o rosnącej roli kosmosu w otaczającej nas rzeczywistości. Rolą Agencji kosmicznych jest też planowanie i realizacja ambitnych misji kosmicznych i uczenie się na porażkach. Sektor kosmiczny ma służyć gospodarkom, ale także przynosić korzyści dla społeczeństw. Podkreślano rolę współpracy międzynarodowej, a także rosnące znaczenie kosmosu dla bezpieczeństwa i obronności. Zwracano także uwagę na utrzymanie zrównoważonego finansowania sektora z wykorzystaniem środków z różnych źródeł krajowych i zagranicznych zarówno ze źródeł publicznych jak i prywatnych.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: