Aktualności

27 maja, 2024
Online na żywo 27-28.05 – Konferencja TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
Konferencja Polityka kosmiczna – prawo, przemysł, bezpieczeństwo z udziałem POLSA
3 lutego, 2022

2 lutego br. przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej wzięli udział w konferencji „Polityka kosmiczna – prawo, przemysł i bezpieczeństwo”, organizowanej przez Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa (Akademia Sztuki Wojennej) i Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego. Konferencja została objęta honorowym patronatem POLSA.

Jednym z otwierających konferencję był wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej płk Marcin Mazur, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na tegoroczną 10. rocznicę przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej i dynamiczny rozwój krajowego sektora, który jest tego konsekwencją. Jak stwierdził wiceprezes Mazur:

W ciągu minionych dziesięciu lat polskie podmioty branży kosmicznej uzyskały 140 mln euro w ramach kontraktów ESA. Aktualnie ponad 300 krajowych podmiotów zainteresowanych jest współpracą z ESA, a połowa z nich brała już realny udział w ogłaszanych przez nią projektach.

Przypomniał, że oprócz finansowania zagranicznego, w rozwój krajowego sektora kosmicznego zaangażowane są również środki krajowe. – W ramach Szybkiej Ścieżki – Technologie Kosmiczne finansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dofinansowanie uzyskało 15 projektów na łączną kwotę około 144 mln zł. Dodatkowo, w ramach innych programów, NCBiR sfinansowało ponad 40 projektów kosmicznych. W okresie 2015-2020 również Narodowe Centrum Nauki sfinansowało ponad 300 projektów na łączną kwotę 212 mln zł  – dodał.

Konferencja Polityka kosmiczna – prawo, przemysł, bezpieczeństwo z udziałem POLSA

Wiceprezes POLSA zwrócił uwagę na znaczenie zbliżającej się kolejnej Rady Ministerialnej ESA, a także intensywnych prac nad wdrożeniem Krajowego Programu Kosmicznego. Jego zdaniem ważne będzie także wprowadzenie ustawy o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, oraz aktywnościach zmierzające do budowy Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej (NSIS), pozwalającego na dostęp do szerokiej bazy danych satelitarnych z obserwacji Ziemi.

W trakcie panelu poświęconemu prawu i przemysłowi, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej POLSA płk dr inż. Rafał Borek nakreślił ustawowe cele, zadania i obowiązki, jakie realizuje POLSA wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii:

– POLSA jest integratorem krajowych potrzeb i możliwości, a więc rozpoznaje potrzeby administracji publicznej i społeczeństwa w zakresie wykorzystania technologii kosmicznych i satelitarnych, śledzi osiągnięcia krajowych ośrodków naukowo-badawczych, stymuluje przemysł do wykorzystywania badań naukowych. POLSA jest także animatorem przedsięwzięć w zakresie innowacji kosmicznych, kontaktuje ze sobą przedstawicieli świata nauki i biznesu, aktywizuje studentów kierunków kosmicznych, a także edukuje dzieci i młodzież rozbudzając kosmiczne pasje, w perspektywie zasilania branży kosmicznej przez kolejne pokolenia specjalistów

dodał dyr. Borek.

Ważnym elementem wystąpienia było też omówienie aktywności POLSA w zakresie programu EUSST i zarządzania przez nią siecią sensorów optycznych wykorzystywanych do obserwacji i śledzenia obiektów poruszających się na orbicie okołoziemskiej, planów budowy Centrum Operacyjnego POLSA w Gdańsku, rozwoju technologii rakiet suborbitalnych oraz alternatywnej dla klasycznego kosmodromu metody wynoszenia orbitalnego z terytorium Polski z wykorzystaniem rakiet odpalanych z samolotów odrzutowych operujących na wysokim pułapie. Nawiązał również do narodowych planów eksploracji Księżyca w ramach podpisanego w ubiegłym roku porozumienia Artemis Accords.

W konferencji „Polityka kosmiczna – prawo, przemysł i bezpieczeństwo” wzięli udział ponadto: dr hab. Małgorzata Polkowska (ASW), dr hab. Katarzyna Malinowska (ALK-CSK), Michał Szwajewski (Astronika Sp. z o.o.), Radosław Kaczorek (Grant Thornton, ALK-CSK), dr Anna Walkowiak (MON), kpt. Michał Wypych (Ośrodek Rozpoznania Obrazowego, Białobrzegi) i dr Zbigniew Nowak (ALK-CSK).

Share:
Wydrukuj lub zapisz: