Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
Konkurs Direction: Space pod patronatem POLSA – wyniki
11 marca, 2024

Ogłoszono wyniki konkursu Direction: Space dla studentów i doktorantów polskich uczelni pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej

Zespoły AGH Space Systems GraviTE Team, realizujący badania komórek macierzystych w mikrograwitacji, HematopoiesISS (Uniwersytet Śląski/Uniwersytet Jagielloński) badający komórki krwiotwórcze szpiku, a także LASPA (Politechnika Warszawska), koncentrujący się na zastosowaniu światła laserowego do stymulacji siewek w kosmosie zwyciężyły w konkursie “Direction: Space”. Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Agencja Kosmiczna.

Konkurs “Direction: Space” skierowany był do studentów i doktorantów polskich uczelni, tworzących innowacyjne projekty badawcze, które w przyszłości mogłyby zostać wysłane w kosmos. Pomysłodawcą konkursu był polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Sławosz Uznański. Polską Agencję Kosmiczną  reprezentował prof. Marek Moszyński z Departamentu Badań i Innowacji.

Najlepsze projekty zostały wyłonione przez Jury złożone ze specjalistów sektora kosmicznego z dr Anną Fogtman z Europejskiej Agencji Kosmicznej na czele. Zadaniem młodych naukowców było przygotowanie projektu badawczego, który mógłby zostać zrealizowany w warunkach mikrograwitacji na stacji kosmicznej. Ocenie podlegały: rzetelność naukowa i techniczne przygotowanie eksperymentu, a także niezwykle ważne w sektorze kosmicznym – organizacja zespołu i zarządzanie projektem.

Projekt GraviTE (Gravity-free Tissue Engineering) przygotowany przez studentów Koła Naukowego AGH Space Systems, ma na celu zbadanie komórek macierzystych osadzonych na polimerowych rusztowaniach w warunkach mikrograwitacji oraz porównanie wyników do mikrograwitacji symulowanej na Ziemi. Hodowla komórkowa będzie prowadzona w bioreaktorze odpowiedzialnym za utrzymywanie odpowiednich warunków, automatyczną wymianę płynów oraz zbieranie danych kontrolnych.

Projekt HematopoiesISS, realizowany przez studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy po zdrowie można sięgać poza naszą planetę. Drużyna studentów i doktorantów kierunku lekarskiego planuje poszukać odpowiedzi właśnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W eksperymencie badane będą komórki krwiotwórcze szpiku i jaki wpływ na nie będzie miało przebywanie w warunkach mikrograwitacji. Badania będą mogły odpowiedzieć nie tylko na pytania dotyczące wpływu podróży kosmicznych na ciało człowieka, ale również pomogą ulepszyć terapie chorób autoimmunologicznych i nowotworowych, między innymi białaczek czy chłoniaków.

Wywodzący się z Politechniki Warszawskiej Projekt L(aser) A(mplitude) S(timulated) P(lant) A(griculture) – LASPA, przygotowany przez drużynę GrowLight, koncentruje się na zastosowaniu światła laserowego do stymulacji siewek do wzrostu w warunkach mikrograwitacji. Badania nad wpływem różnych długości fal laserowych na późniejszą morfologię roślin i przeżywalność nasion, mają na celu rozwój technologii uprawy roślin w środowisku kosmicznym. Otrzymane wyniki mają poszerzyć zakres wiedzy o warunkach wzrostu w mikrograwitacji, otwierając nowe perspektywy dla przyszłych załogowych misji kosmicznych, gdzie samowystarczalne systemy uprawy roślin odgrywać będą kluczową rolę.

Najlepsze drużyny otrzymały dostęp do opieki mentorskiej, mikrogrant w kwocie 26 000 PLN na rozwój prototypu eksperymentu, a także możliwość rozwoju koncepcji projektu podczas wyjazdu studyjnego do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych ESA ESTEC i Europejskiego Centrum Astronautów ESA EAC.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: