Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
Konkurs “Moje kosmiczne wakacje”
15 czerwca, 2022

Polska Agencja Kosmiczna po raz kolejny zaprasza uczniów i uczennice szkół podstawowych do twórczej zabawy podczas letnich miesięcy. Dzieląc się swoją pasją do odkrywania tajemnic Wszechświata, można przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody.

Do 5 października br. przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne oraz 2-4 osobowych zespołów. Czekamy na prace plastyczne, literackie, audiowizualne, a także łączące te techniki.

Tematycznie praca powinna nawiązywać do przynajmniej jednego z następujących zagadnień:

 1. 10 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej,
 2. Wehikuł czasu – moja przyszła kariera w sektorze kosmicznym,
 3. Wakacyjne obserwacje nieba.

Pierwszemu z powyższych tematów poświęcona jest cała okolicznościowa zakładka na stronie POLSA. Znalazły się w niej np. informacje o dokonaniach polskich astrofizyków, inżynierów i innych specjalistów którzy we współpracy z partnerami z ESA brali udział w wielu przełomowych odkryciach, realizacji nowatorskich projektów, pogłębiających naszą wiedzę o Wszechświecie czy poprawiających jakość życia na Ziemi.

Oprócz tego inspiracji do stworzenia prac konkursowych będzie można szukać na profilu POLSA na Facebooku, gdzie prezentowane będą rozmaite treści edukacyjne – artykuły, materiały wideo, zadania, wyzwania i inne – do zgłębienia, omówienia czy rozwiązania samodzielnie, wspólnie z rodzicami lub z nauczycielami już po powrocie do nauki.

Wśród nagród znajdą się zestawy książek, gier planszowych, map nieba oraz vouchery do Hevelianum w Gdańsku oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wspaniałą tradycją konkursu jest masowy odzew ze strony dziesiątek szkół z całej Polski. Najaktywniejszych 5 placówek zostanie docenionych pakietami drobnych pamiątek od POLSA. Autorki i autorzy wszystkich prawidłowo zgłoszonych prac otrzymają pamiątkowy elektroniczny dyplom.

Konkurs współtworzą i wspierają partnerzy konkursu:

Konkurs "Moje kosmiczne wakacje"
Konkurs "Moje kosmiczne wakacje"
Konkurs "Moje kosmiczne wakacje"

Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska
| Centrum Nauki Kopernik
Hevelianum w Gdańsku

Stowarzyszenie WroSpace


Regulamin konkursu
Licznik pobrań

922

922

Formularz zgłoszeniowy

  Dane dziecka-uczestnika konkursu


  Dane szkoły:

  Podanie nazwy szkoły jest warunkiem uwzględnienia w przyznaniu nagród dla najaktywniejszych placówek.  Zgłoszenie zespołowe


  Jeżeli praca jest zespołowa (2-4 dzieci), dodaj wszystkich współautorów:  Praca konkursowa

  UWAGA! W przypadku kilku załączników lub formatu pliku o rozszerzeniu innym niż pdf, jpg lub mp4, pliki należy spakować do jednego archiwum ZIP/RAR. Maksymalny rozmiar pliku to 25 MB.  Brak załącznika lub brak możliwości skojarzenia przez POLSA danego zgłoszenia z innym, zawierającym załącznik (dotyczy prac zespołowych) uniemożliwi uwzględnienie przy ocenie.

  Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego:

  UWAGA! W przypadku prac zespołowych wymóg osobnego wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego stosuje się odpowiednio do wszystkich dzieci – współautorów pracy i ich rodziców/opiekunów prawnych.

  1. utrwalenia i zwielokrotnienia utworu jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową;
  2. rozpowszechniania utworu, w szczególności poprzez jego umieszczenie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii oraz za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania utworu oraz informacji o utworze, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie oraz mediach społecznościowych;
  3. nieodpłatnego wykorzystania utworu we wszelkich materiałach promocyjnych oraz jego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet) w celu promocji Konkursu;


  Share:
  Wydrukuj lub zapisz: