Aktualności

30 listopada, 2023
Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2023
27 listopada, 2023
Forum Obserwacji Ziemi 2023: podsumowanie
22 listopada, 2023
Sympozjum naukowe we Wrocławiu – naukowcy o badaniach w warunkach mikrograwitacji
Konkurs “Moje kosmiczne wakacje”
15 czerwca, 2022

Polska Agencja Kosmiczna po raz kolejny zaprasza uczniów i uczennice szkół podstawowych do twórczej zabawy podczas letnich miesięcy. Dzieląc się swoją pasją do odkrywania tajemnic Wszechświata, można przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody.

Do 5 października br. przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne oraz 2-4 osobowych zespołów. Czekamy na prace plastyczne, literackie, audiowizualne, a także łączące te techniki.

Tematycznie praca powinna nawiązywać do przynajmniej jednego z następujących zagadnień:

 1. 10 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej,
 2. Wehikuł czasu – moja przyszła kariera w sektorze kosmicznym,
 3. Wakacyjne obserwacje nieba.

Pierwszemu z powyższych tematów poświęcona jest cała okolicznościowa zakładka na stronie POLSA. Znalazły się w niej np. informacje o dokonaniach polskich astrofizyków, inżynierów i innych specjalistów którzy we współpracy z partnerami z ESA brali udział w wielu przełomowych odkryciach, realizacji nowatorskich projektów, pogłębiających naszą wiedzę o Wszechświecie czy poprawiających jakość życia na Ziemi.

Oprócz tego inspiracji do stworzenia prac konkursowych będzie można szukać na profilu POLSA na Facebooku, gdzie prezentowane będą rozmaite treści edukacyjne – artykuły, materiały wideo, zadania, wyzwania i inne – do zgłębienia, omówienia czy rozwiązania samodzielnie, wspólnie z rodzicami lub z nauczycielami już po powrocie do nauki.

Wśród nagród znajdą się zestawy książek, gier planszowych, map nieba oraz vouchery do Hevelianum w Gdańsku oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wspaniałą tradycją konkursu jest masowy odzew ze strony dziesiątek szkół z całej Polski. Najaktywniejszych 5 placówek zostanie docenionych pakietami drobnych pamiątek od POLSA. Autorki i autorzy wszystkich prawidłowo zgłoszonych prac otrzymają pamiątkowy elektroniczny dyplom.

Konkurs współtworzą i wspierają partnerzy konkursu:

Konkurs "Moje kosmiczne wakacje"
Konkurs "Moje kosmiczne wakacje"
Konkurs "Moje kosmiczne wakacje"

Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska
| Centrum Nauki Kopernik
Hevelianum w Gdańsku

Stowarzyszenie WroSpace


Regulamin konkursu
Licznik pobrań

919

919

Formularz zgłoszeniowy

  Dane dziecka-uczestnika konkursu


  Dane szkoły:

  Podanie nazwy szkoły jest warunkiem uwzględnienia w przyznaniu nagród dla najaktywniejszych placówek.  Zgłoszenie zespołowe


  Jeżeli praca jest zespołowa (2-4 dzieci), dodaj wszystkich współautorów:  Praca konkursowa

  UWAGA! W przypadku kilku załączników lub formatu pliku o rozszerzeniu innym niż pdf, jpg lub mp4, pliki należy spakować do jednego archiwum ZIP/RAR. Maksymalny rozmiar pliku to 25 MB.  Brak załącznika lub brak możliwości skojarzenia przez POLSA danego zgłoszenia z innym, zawierającym załącznik (dotyczy prac zespołowych) uniemożliwi uwzględnienie przy ocenie.

  Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego:

  UWAGA! W przypadku prac zespołowych wymóg osobnego wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego stosuje się odpowiednio do wszystkich dzieci – współautorów pracy i ich rodziców/opiekunów prawnych.

  1. utrwalenia i zwielokrotnienia utworu jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową;
  2. rozpowszechniania utworu, w szczególności poprzez jego umieszczenie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii oraz za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania utworu oraz informacji o utworze, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie oraz mediach społecznościowych;
  3. nieodpłatnego wykorzystania utworu we wszelkich materiałach promocyjnych oraz jego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet) w celu promocji Konkursu;


  Share:
  Wydrukuj lub zapisz: