Aktualności

30 listopada, 2023
Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2023
27 listopada, 2023
Forum Obserwacji Ziemi 2023: podsumowanie
22 listopada, 2023
Sympozjum naukowe we Wrocławiu – naukowcy o badaniach w warunkach mikrograwitacji
Konkurs o Nagrodę Prezesa POLSA: po raz kolejny docenimy autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu badań kosmicznych
7 września, 2023

Polska Agencja Kosmiczna zaprasza osoby kończące na krajowych uczelniach studia wyższe oraz te uzyskujące stopień naukowy doktora, które swoje prace dyplomowe i rozprawy poświęciły szeroko rozumianej tematyce kosmicznej, do wzięcia udziału w szóstej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa POLSA. Zgłoszenia przyjmowane będą  do 20 października br.

Pula nagród wynosi 35 tys. złotych, a oprócz gratyfikacji finansowej zwycięzcy zyskają możliwość przedstawienia swojej pracy na jednym z  branżowych wydarzeń.

Zakres sformułowany jest ponownie szeroko i obejmuje zagadnienia z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej, funkcjonowania przemysłu kosmicznego, wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa i naukowych. Oceniane będą prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie (indywidualne lub zespołowe) oraz rozprawy doktorskie, obronione we wrześniu ubiegłego roku lub później.

W momencie, w którym Polska tak znacząco zwiększa swoją składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, zawiera dodatkowe umowy bilateralne, dotyczące lotu Polaka na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a także rozbudowanego programu stażowego, rozwijanie kadr dla sektora kosmicznego staje się tym bardziej istotne. Konkurs od pierwszej edycji jest bardzo cennym przeglądem kompetencji i zainteresowań młodych osób, które w krótkiej perspektywie z powodzeniem mogą zasilić branżę kosmiczną w naszym kraju – podkreśla prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego oraz Regulamin i załączniki w Biuletynie Informacji Publicznej POLSA:

Poniżej obowiązujący formularz zgłoszeniowy online (nie przyjmujemy zgłoszeń i prac pocztą tradycyjną).

    Formularz zgłoszeniowy    Załącz pracę oraz pozostałe wymagane dokumenty, spakowane w jednym pliku (format zip/rar).

    Share:
    Wydrukuj lub zapisz: