Aktualności

30 listopada, 2023
Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2023
27 listopada, 2023
Forum Obserwacji Ziemi 2023: podsumowanie
22 listopada, 2023
Sympozjum naukowe we Wrocławiu – naukowcy o badaniach w warunkach mikrograwitacji
Kosmiczna oferta edukacyjna – prace nad katalogiem
6 października, 2021

Jesteś pasjonatem kosmosu i reprezentujesz organizację, która szerzy w Polsce wiedzę na temat badań i eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz związanych z tym technologii? Podziel się z Polską Agencją Kosmiczną informacją nt. Twoich działań!

Polska Agencja Kosmiczna pracuje nad publikacją dotyczącą inicjatyw edukacyjnych. Chcemy ukazać jak najszerszy obraz mnogości inicjatyw na terenie Polski. Dlatego też zachęcamy do kontaktu mailowego na adres szymon.grych@polsa.gov.pl i przygotowanie zwięzłej, (nieprzekraczającej 1 strony) wizytówki swojego przedsięwzięcia. Wizytówka powinna zawierać: 

  • nazwę przedsięwzięcia,
  • podmioty odpowiedzialne za organizację lub wspierające,
  • grupę docelową (w tym wymagania wstępne, jeżeli obowiązują),
  • zakres tematyczny,
  • inne uwarunkowania (np. wymiar czasowy, cykliczność, ewentualna odpłatność, lokalizacja, itp.),
  • osobę do kontaktu i ew. stronę internetową

W sposób szczególny zależy nam na informacji zwrotnej na temat przedsięwzięć, które nie są uwzględnione w naszym wcześniejszym opracowaniu pn. „Przegląd projektów edukacyjnych  o tematyce kosmicznej realizowanych w Polsce”  / nie były objęte honorowym patronatem Prezesa POLSA.

Z góry dziękujemy za pomoc. Na informacje czekamy do 18 października br.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: