Aktualności

27 maja, 2024
Online na żywo 27-28.05 – Konferencja TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
Kosmos to nieustanne ryzyko
18 maja, 2021

W dniach 20 i 27 kwietnia br. odbyła się, organizowana przez Polską Agencje Kosmiczną i Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego, III Międzynarodowa Konferencja Inżynieria Ryzyk w Sektorze Kosmicznym. Obecna edycja podzielona została na dwa bloki tematyczne: ogólne ryzyka (m.in. menadżerskie, inwestycyjne, prawne) i ryzyka inżynieryjne. W konferencji wziął udział prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna.

W trakcie dwóch dni przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji państwowej, rozmawiali m.in. o zarządzaniu ryzykiem śmieci kosmicznych, wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej (obserwacja/komunikacja satelitarna), ryzyka z zakresu rachunkowości zarządczej, inwestycji wizerunku, czy kadr.

Oddzielna sesja poświęcona została zagadnieniom prawnym, w tym w szczególności roli, jaką odgrywa prawo krajowe w zarządzaniu przedsięwzięciami kosmicznymi. 

 – Pojęcie ryzyka ma wiele różnych poziomów i można do niego podejść w różny sposób. Analiza ryzyka jest nieuniknioną częścią życia liderów. Mam nadzieję, że nasza konferencja pomoże im oraz talentom sektora kosmicznego przygotować się do realizacji ambitnych projektów oraz rozwoju technologii w erze New Space – powiedział prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna.

Jego zdaniem New Space to przyszłość sektora kosmicznego w Polsce, której nie da się uniknąć.  – Podmioty prywatne, MŚP i start-upy zaczynają odgrywać coraz większą rolę w rozwoju sektora komicznego na świecie i wpływa to również na procesy. Wpływa to też na luki wiedzy i kompetencji. Aby rozmawiać o tym jak ważne w projekcie jest zarządzanie ryzykami, jak może to pomóc w realizacji misji POLSA poprzez Cosmic Hub, który ma być miejscem wymiany doświadczeń angażuje się w tę dyskusję– dodał prezes Wrochna.


W konferencji wzięli udział ponadto:
Andrew Wolahan (ESA), Kinga Gruszecka ( POLSA), Jakub Stelmachowski (POLSA), dr hab.. Katarzyna Malinowska (ALK), Bartosz Sokoliński (ARP), Grzegorz Brona (Creotech Instruments S.A.), Jędrzej Kowalewski (Scanway), Witold Witkowicz (ICEYE), Małgorzata Polkowska (ASzW), dr Andrzej Jakubiec (CSK ALK), Mariusz Kłoda (UMK), Bartosz Malinowski (CBK PAN), Kaja Hopej (CSK ALK), Prof Mahulena Hofmann (Uniwersytet w Luxembourgu), Prof Tanja Masson-Zwaan (Unwersytet w Leiden, Malak Trabelsi (Uniwersytet w Leuven), Jenni Tapio (ECSL), Joanne Wheeler, MBE (Alden), Katarzyna Kucewicz (AIRBUS POLAND S.A.), Shashank Govindaraj (SpaceApplications), Przemysław Radzik (Thorium Space), Bryan Dean (Dragonfly)

Dzień pierwszy można oglądać tutaj

Dzień drugi tutaj.

oraz rozmowa z Katarzyną Kucewicz tutaj

Share:
Wydrukuj lub zapisz: