Aktualności

28 września, 2023
Polski sektor kosmiczny na IAC w Baku
15 września, 2023
Stypendium “Endeavour” – czekamy na zgłoszenia!
08 września, 2023
PIAP Space i Creotech z nagrodami podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach
Kurs „Satellite systems development with focus on project phases C/D”
11 października, 2022

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. organizuje kolejną edycję kursu „Satellite systems development with focus on project phases C/D” To część cyklu szkoleń „Introduction to Space for Engineers”  w ramach szerszej inicjatywy pod nazwą ARP Space Academy. Szkolenie rozpocznie się 21 października 2022 r. Szkolenie organizowane jest we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.

Kurs przeznaczony jest dla inżynierów posiadających niewielkie doświadczenie w obszarze technologii kosmicznych i stanowi idealną ofertę dla osób z wykształceniem technicznym, które chcą w szybkim czasie zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w sektorze kosmicznym. Słuchacze kursu dowiedzą się m.in. o:

  1. specyfice środowiska kosmicznego, standardach kosmicznych i fazach planowania i realizacji projektów kosmicznych
  2. rodzajach misji, instrumentach kosmicznych (rakietach, platformach, payload’ach, systemach i podsystemach satelitarnych)
  3. podstawowych zasady projektowania systemów kosmicznych, w tym w szczególności kosmicznych systemów elektronicznych, optycznych  i systemów mechanicznych
  4. procesach montażu, integracji i testów instrumentów kosmicznych
  5. segmencie naziemnym w tym o kontroli misji i operacji kosmicznych

Częścią kursu są także wizyty w CBK PAN oraz wiodących firmach sektora kosmicznego, podczas których słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspektami realizacji projektów kosmicznych.

Kurs trwa 86 godzin i realizowany będzie, za wyjątkiem zajęć warsztatowych, zdalnie (online) w trybie weekendowym. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim.

Dostępność szkolenia jest ograniczona – w ofercie przewidziano 25 miejsc. Koszt cyklu szkoleniowego wynosi 3300 PLN netto (4059 PLN brutto). Zakończenie bloku szkoleniowego zaplanowane jest na 4 grudnia 2022 roku.

Organizator zastrzegł sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy lub z innych ważnych powodów. Szczegółowe informacje na temat organizacji i bieżącej sytuacji ze szkoleniem można uzyskać bezpośrednio u organizatora – namiar do kontaktu podano na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Kontakt: Paweł Pacek, Dyrektor Biura Rozwoju Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – mail: pawel.pacek@arp.pl, kom. 501216190

Share:
Wydrukuj lub zapisz: