Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
Nagroda Prezesa POLSA – start nowej edycji konkursu na prace dyplomowe
10 czerwca, 2022

Polska Polska Agencja Kosmiczna uruchamia piątą edycję konkursu o Nagrodę Prezesa POLSA dla osób kończących studia wyższe, a w tym roku, premierowo, również uzyskujących stopień naukowy doktora. Prace dyplomowe i rozprawy muszą dotyczyć szeroko rozumianej tematyki kosmicznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 października br. Pula nagród to 30 tys. zł.


Poza gratyfikacją finansową, laureaci otrzymają możliwość zaprezentowania swojej pracy na jednym z branżowych wydarzeń.

Zakres tematyczny sformułowany został szeroko i obejmuje zagadnienia dotyczące badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej, funkcjonowania przemysłu kosmicznego, wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa i naukowych.

Ocenie podlegać będą prace licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie (indywidualne lub zespołowe) obronione od zakończenia poprzedniej edycji (po 10 listopada 2021 r.). Natomiast w nowej kategorii kapituła, złożona z reprezentantów POLSA oraz szeregu uczelni, przyjrzy się rozprawom doktorskim obronionym nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r.

Konkurs pracuje na swoją własną historię – zauważa prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna. Mieliśmy już uczestników, którzy w jednej z edycji startowali ze swoją pracą inżynierską, a po roku czy dwóch otrzymywaliśmy do oceny ich pracę magisterską, często dotyczącą zbliżonych zagadnień i problemów badawczych, po odpowiednim pogłębieniu poszukiwań i wniosków. Niewykluczone, że teraz te same osoby przedstawią nam swoją rozprawę doktorską. To fascynujące śledzić ewolucję ich kariery, rozwój kompetencji i warsztatu naukowego. Z satysfakcją odnotowujemy też zgłoszenia z coraz to nowych uczelni z całego kraju, nie tylko tych technicznych. To odzwierciedla tempo, z jakim technologie kosmiczne wkraczają w kolejne dziedziny naszej gospodarki i życia codziennego – dodał prezes POLSA.

Poniżej pełna treść ogłoszenia konkursowego, załączniki oraz formularz zgłoszeniowy.KONKURS O NAGRODĘ PREZESA POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z DZIEDZINY BADAŃ KOSMICZNYCH
edycja 2022Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które::
·         w okresie od 1 października 2021 r. do 2 października 2022 r., w związku z obronioną pracą licencjacką, inżynierską lub magisterską, wpisującą się w tematykę konkursu, ukończyły na polskiej uczelni studia wyższe lub
·         w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 2 października 2022 r., w związku z obronioną rozprawą doktorską, wpisującą się w tematykę konkursu otrzymały stopień naukowy doktora nadawany przez uprawniony do tego organ z siedzibą na terytorium RP,

Prace zgłoszone do poprzedniej edycji konkursu nie mogą być powtórnie zgłoszone do edycji bieżącej.

Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować zagadnienia z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej, funkcjonowania przemysłu kosmicznego, wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa i naukowych.
Obowiązujące kategorie:
1) prace inżynierskie i licencjackie,
2) prace magisterskie,
3) rozprawy doktorskie.

Ogólna pula nagród wynosi 30 000 zł, w tym
· 6 000 zł wraz z podatkiem dochodowym * – nagroda I stopnia w kategorii 3,
· po 5 000 zł wraz z podatkiem dochodowym * – po 1 nagrodzie I stopnia w kategoriach 1 i 2,
· po 3 500 zł wraz z podatkiem dochodowym * – po 1 nagrodzie II stopnia w kategoriach 1 i 2,
· po 2 500 zł wraz z podatkiem dochodowym * – po 1 nagrodzie III stopnia w kategoriach 1 i 2,
· po 1 000 zł wraz z podatkiem dochodowym *  – maksymalnie 2 wyróżnienia bez podziału na kategorie,
* w przypadku, gdy na etapie oceny część nagród lub wyróżnień nie zostanie przyznana, kwoty nagród przyznanych mogą ulec zwiększeniu, w ramach dostępnej ogólnej puli.
 
Termin zgłoszeń (decyduje data formularza online odnotowana w systemie Agencji) upływa
2 października 2022 r. (do godz. 23:59:59 włącznie).

Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie wyników nastąpi do 31 października 2022 r.

Szczegóły dotyczące m. in. warunków udziału, kryteriów oceny oraz nagród w Regulaminie.

Ewentualne pytania lub wątpliwości należy kierować mailowo na adres: szymon.grych@polsa.gov.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez dedykowany formularz online (poniżej).

    Formularz zgłoszeniowy    Załącz pracę oraz pozostałe wymagane dokumenty, spakowane w jednym pliku (format zip/rar).

    Share:
    Wydrukuj lub zapisz: