Aktualności

19 czerwca, 2024
POLSA-ESA w ramach Boost!2
17 czerwca, 2024
Szkolenia z zakresu obserwacji Ziemi dla administracji publicznej
14 czerwca, 2024
W 2023 r. globalne wydatki na sektor kosmiczny wyniosły 117 mld USD
Zobacz wszystkie

Nowe kadry branży kosmicznej – porozumienie POLSA z Lotniczą Akademią Wojskową

Nowe kadry branży kosmicznej – porozumienie POLSA z Lotniczą Akademią Wojskową
17 marca, 2023

17 marca 2023 w Dęblinie Prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna oraz Rektor – Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej – gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztof Cur podpisali porozumienie o  współpracy. Strony postanowiły współpracować w pozyskiwaniu studentów do sektora lotniczo-kosmicznego i ułatwianiu im zawodowego startu oraz promowaniu działań Uczelni i POLSA. W  ramach porozumienia partnerzy będą m.in. organizować praktyki i staże.

– Wielu młodych ludzi marzy o lataniu w powietrzu, a niektórzy nawet o lotach w kosmos. Marzenia takie można też realizować budując statki powietrzne i kosmiczne. Porozumienie LAW i POLSA ma ułatwić realizację tych marzeń. Przyszli pracownicy branży kosmicznej mogą wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na Uczelni dołączając do zespołów projektowych a w przyszłości tworząc własne przełomowe rozwiązania. POLSA daje możliwości poznania środowiska, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń, które w złożonych, interdyscyplinarnych projektach na potrzeby misji kosmicznych są kluczowe – powiedział prezes POLSA.

Lotnicza Akademia Wojskowa poprzez kanały informacyjne Biura Karier będzie udostępniała wśród studentów i absolwentów Uczelni przekazywane przez Polską Agencję Kosmiczną informacje na temat aktualnych ofert praktyk, staży i pracy. Agencja zaś, w ramach aktualnych możliwości, zapewni warunki niezbędne do przeprowadzenia praktyk studenckich. POLSA będzie także współpracowała z LAW w  ramach przedsięwzięć skierowanych do studentów, w tym min. spotkań, seminariów, wykładów otwartych oraz innych wydarzeń naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych. Strony deklarują również wzajemne wsparcie przy opracowywaniu koncepcji i zgłaszaniu propozycji wspólnych projektów w  konkursach krajowych i międzynarodowych.

Dęblińska “Szkoła Orląt” jest uczelnią kształcącą kandydatów na żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych RP oraz studentów cywilnych w trudnej, ale i satysfakcjonującej dziedzinie jaką jest lotnictwo. Wyróżniamy się bogatą historią, z której od prawie stu lat czerpiemy dumę i pewność, że wysiłek nasz i  naszych poprzedników służy dobru Ojczyzny. Lotnictwo jest bardzo wymagające, czasem bezwzględne, dlatego zależy nam na rozwoju kadr, laboratoriów, by nasze szkolenie było przeprowadzane z użyciem najlepszych narzędzi i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Partnerzy tacy jak POLSA są gwarantem rzetelnej i kompleksowej współpracy naukowo – badawczej – podsumował Rektor – Komendant LAW.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: