Aktualności

07 grudnia, 2023
Stypendium “Endeavour” – zakończenie naboru wniosków
01 grudnia, 2023
Stypendium “Endeavour” – czekamy na zgłoszenia!
30 listopada, 2023
Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2023
Nowe mapy pokrycia terenu i ortofotomapa udostępnione na geoportalu
4 lutego, 2022

Po raz kolejny funkcjonalność geoportalu zostaje poszerzona w rezultacie prac wykonanych na zamówienie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Z początkiem 2021 roku POLSA udostępniła poprzez geoportal mapę klasyfikacji pokrycia terenu dla całej Polski w roku 2020. Obecnie Agencja publikuje kolejne mapy prezentujące klasyfikację pokrycia terenu dla 2019 oraz 2021 roku, a także ortofotomapę satelitarną dla obszaru całej Polski.

Mapy pokrycia terenu wykonane zostały w wyniku zautomatyzowanego procesu klasyfikacji wieloczasowych scen satelitarnych Sentinel-2. Przetworzenia bazują na serii zdjęć zarejestrowanych w okresie wegetacyjnym (wiosna – jesień) odpowiednio w latach 2019, 2020 oraz 2021. W przypadku ortofotomapy przeglądanie zobrazowań satelitarnych może odbywać się w dwóch kompozycjach: barw naturalnych oraz  z wykorzystaniem kanału bliskiej podczerwieni.

Mapy powstały w ramach zamówień na zlecenie POLSA zrealizowanych przez zespół naukowców z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (pokrycie terenu) oraz firmę KPGeo Sp. z o.o. (ortofotomapa).

Dane udostępnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii:

  • w serwisie www.geoportal.gov.pl (po wybraniu odpowiedniej warstwy w zakładce “Dane innych instytucji” > “Polska Agencja Kosmiczna)” lub
  • w przypadku ortofotomapy poprzez standard usługi WMS, wykorzystując np. bezpłatne oprogramowanie QGIS,
  • w przypadku map pokrycia terenu poprzez standard usługi WCS.
Share:
Wydrukuj lub zapisz: