Aktualności

12 kwietnia, 2024
Zapraszamy na konferencję TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
10 kwietnia, 2024
POLSA i NASA JPL rozmawiały o długoterminowej współpracy w przyszłych misjach naukowych
05 kwietnia, 2024
Konkurs “Nasz klasowy voyager”
Nowy statut POLSA
20 grudnia, 2021

21 grudnia br. wchodzi w życie nowy statut Polskiej Agencji Kosmicznej. Określa on m.in. nową strukturę POLSA, zadania kierownictwa, a także organizację terytorialną Agencji.

24 listopada br. Minister Rozwoju i Technologii nadał Polskiej Agencji kosmicznej nowy statut, który wchodzi w życie 21 grudnia. – Nowy statut POLSA to kolejny krok w planowanych zmianach dotyczących nie tylko Polskiej Agencji Kosmicznej, ale całego sektora kosmicznego. Nowe departamenty i zakresy ich zadań odpowiadają realnym potrzebom działań. Stanie się to szczególnie istotne po przyjęciu Krajowego Programu Kosmicznego. – powiedział prezes POLSA Grzegorz Wrochna.

Nowy statut uwzględnia nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej i zapisy w niej zawarte, m.in. o tym, iż prezes kieruje Agencją przy pomocy nie więcej niż dwóch wiceprezesów. Wiceprezesi nie będą mieli, jak do tej pory, ustawowo przypisanych pionów funkcjonalnych z przynależnymi konkretnymi departamentami.  

W statucie  określono  nową strukturę organizacyjną POLSA, odpowiadającą potrzebom związanym z realizacją celów Polskiej Strategii Kosmicznej oraz przygotowywanego Krajowego Programu Kosmicznego. W strukturze zostały wydzielone  następujące komórki organizacyjne:

  • Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej; 
  • Departament Badań i Innowacji; 
  • Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego; 
  • Departament Obserwacji Ziemi; 
  • Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej; 
  • Departament Informacji i Promocji;  
  • Biuro  Organizacyjne.  

Nowe komórki organizacyjne: Departament  Bezpieczeństwa Kosmicznego, Departament Obserwacji Ziemi i Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej będą realizować zadania związane m.in. z  potrzebami administracji publicznej w zakresie technologii satelitarnych oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu i rozwinięcia jego kompetencji. 

Projekt  zakłada również możliwość powoływania zespołów zadaniowych oraz tworzenia zakładów i  laboratoriów.

Statut Polskiej Agencji Kosmicznej
Share:
Wydrukuj lub zapisz: