Aktualności

12 kwietnia, 2024
Zapraszamy na konferencję TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
10 kwietnia, 2024
POLSA i NASA JPL rozmawiały o długoterminowej współpracy w przyszłych misjach naukowych
05 kwietnia, 2024
Konkurs “Nasz klasowy voyager”
Perspektywy rozwoju sektora kosmicznego Grupy V4 – panel dyskusyjny POLSA na Expo 2020 w Dubaju
20 października, 2021

– Polski sektor kosmiczny jest stosunkowo młody, ale bardzo prężnie się rozwija i już dziś można powiedzieć, że jest jedną z perspektywicznych dziedzin polskiej gospodarki. Mamy 5 satelitów na orbicie, a ponad 80 instrumentów stworzonych przez Polaków brało udział w  największych misjach kosmicznych. Ponad 400 polskich firm zgłosiło chęć współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną a prawie 150 z nich już zdobyło zamówienia  – powiedział prezes POLSA Grzegorz Wrochna 19 października br. podczas panelu dyskusyjnego z przedstawicielami agencji kosmicznych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w trakcie Expo 2020 w Dubaju. 

W panelu zorganizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną wzięli udział ponadto: Orsolya Ferencz, Komisarz ds. badań kosmicznych Węgier, Josef Sobra, specjalista ds. nawigacji i komunikacji z Czech, Michał Brichta, szef Slovak Space Office – Industry Branch. Dyskusję prowadziła Aleksandra Bukała, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej POLSA.

W trakcie rozmowy, paneliści zwrócili uwagę na potrzebę bliższej współpracy V4 w ramach ESA i programu Horyzont Europa. Zaznaczyli możliwość wspólnych inicjatyw w zakresie obserwacji Ziemi. Mówili także o potrzebie większej promocji i informacji o sektorze kosmicznym i korzyściach z niego płynących dla społeczeństwa. W trakcie panelu zaprezentowano także zdjęcia inspirowane kosmosem oraz astrofotografie autorów z państw Grupy Wyszechradzkiej. Polskie fotografie przekazało Hevelianum organizator konkursu Astrokamera pod patronatem POLSA.

Prezes POLSA podkreślił, że dla młodych agencji kosmicznych szansą na rozwój sektora jest New Space.  – Dzięki rozwojowi technologicznemu, możliwe jest tworzenie przez małe firmy satelitów, mogących wynieść w przestrzeń kosmiczną instrumenty dostarczające istotne dla gospodarki dane. Ten kierunek zaczyna prężnie działać również w Polsce i dzięki temu mamy szansę rozwijać technologie kosmiczne na równi z innymi na świecie – dodał profesor Wrochna.

Przypomniał, że obecnie trwają w Polsce prace nad Krajowym Programem Kosmicznym na lata 2021-2026– Jest to jeden z najważniejszych dokumentów dla polskiego sektora kosmicznego, wskazujący m.in. kierunki jego rozwoju oraz źródła finansowania na najbliższe 5 lat. POLSA odpowiedzialna jest za jego wdrożenie i monitorowanie – dodał prezes Wrochna.

Panel poprzedziły wystąpienia przedstawicieli krajów Grupy Wyszehradzkiej. Obecni byli:  Komisarz Generalny sekcji polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju – Adrian Malinowski, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej – Ludovit Paulis, Komisarz ds. badań kosmicznych na Węgrzech – dr Orsolya Ferencz, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej – Krzysztof Szubert oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Republiki Czeskiej – Jan Sechter.

Wystąpienia oraz panel dyskusyjny, zorganizowane przez Polską Agencję Kosmiczną, otworzyły cykl poświęcony polskiemu sektorowi kosmicznemu i perspektywom jego rozwoju w ramach wydarzeń w Dubaju: Expo 2020 i Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego. Szczegóły zaangażowania POLSA: https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/1535-polska-agencja-kosmiczna-w-dubaju-expo-2020-i-miedzynarodowy-kongres-astronautyczny

Share:
Wydrukuj lub zapisz: