Aktualności

27 maja, 2024
Online na żywo 27-28.05 – Konferencja TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
Pierwszy dzień wizyty w Waszyngtonie – delegacja POLSA
15 marca, 2022

Rozmowy z Sekretarz Handlu USA, spotkanie z wiceprezesem Google oraz przedstawicielami największych amerykańskich firm to najważniejsze punkty pierwszego dnia wizyty prezesa POLSA Grzegorza Wrochny w Waszyngtonie. Prezes Wrochna jest członkiem delegacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Kosmicznej pod przewodnictwem ministra Piotra Nowaka przebywającej w USA w dniach 14-17 marca br.

W trakcie spotkania delegacji z wiceprezesem Google Karanem Bhatią, prezes POLSA rozmawiał min. o wykorzystaniu europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo przez Google i możliwości łączenia funkcjonalności budowanego przez Polskę Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej z mapami Google.

– Polska, dzięki świetnym informatykom i dużej powierzchni, jest znakomitym miejscem do prototypowania takich produktów i usług. Mogą być one później udostępniane całej Europie i światu – powiedział w siedzibie Google prezes Wrochna.

Jego zdaniem, tworzenie przez Europę autonomicznych systemów jak Galileo nie powinno być postrzegane jako konkurencja do systemów amerykańskich, takich jak GPS, tylko jako budowanie komplementarności i redundancji w kluczowych technologiach

Prezes Wrochna wziął udział w spotkaniu ministra Piotra Nowaka z Giną Raimondo, Sekretarz Handlu USA. W trakcie rozmów,  Don Graves, Deputy Secretary of Commerce podkreślił, że Stany Zjednoczone liczą na aktywną współpracę z Polską w sektorze kosmicznym. Zachęcił do współpracy nie tylko z NASA ale również z sektorem prywatnym. 

Prezes POLSA podkreślił, że także w Polsce sektor prywatny angażuje się coraz bardziej w technologie kosmiczne. Zauważył, że wąskim gardłem rozwoju staje się możliwość wynoszenia na orbitę. – Dlatego rozpoczynamy współpracę z partnerami amerykańskimi nad technologią air-launch, technologią wynoszenia w przestrzeń kosmiczną obiektów za pomocą rakiety podczepionej do specjalnie przystosowanego samolotu. Stworzy to możliwości nie tylko dla Polski, ale dla wszystkich krajów regionu.

Don Graves wspomniał też o możliwości współpracy nad Space Traffic Management. Prezes POLSA podkreślił, że obecnie Polska dostarcza najwięcej danych do EU SST i bierze udział w europejskich pracach nad STM. To stwarza istotne pole do współpracy pomiędzy Polską a USA.

W trakcie swojej wizyty w Waszyngtonie, prezes Grzegorz Wrochna uczestniczył także w spotkaniu z przedstawicielami Atlantic Coucil. Przedstawił polski sektor kosmiczny i jego zaangażowanie w programy ESA. Wyraził wolę rozszerzenia współpracy z USA, czego wyrazem jest podpisanie w październiku 2021 r. deklaracji Artemis Accords. Dużym krokiem jest także nawiązanie współpracy z partnerami amerykańskimi w kwestii technologii air-launch. – Te inicjatywy służą nie tylko Polsce, ale także innym krajom regionu. Dlatego będziemy budować współpracę krajów Trójmorza w zakresie technologii kosmicznych. Połączone sektory kosmiczne będą bardziej atrakcyjnym i skutecznym partnerem dla reszty Europy i USA – dodał prezes Wrochna.

Na zakończenie pierwszego dnia wizyty, prezes POLSA wziął udział w spotkaniu z Polsko-Amerykańską Radą Biznesu, podczas którego również rozmawiano na temat sektora kosmicznego i możliwości współpracy pomiędzy polskimi a amerykańskimi firmami. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele min.: Lockheed Martin, Amgen, IBM, Bell, Raytheon, Westinghouse, Kimberley Clark, Motorola Solutions, S3, Oshkosh Defense, ExxonMobil.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: