Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

Pierwszy nabór projektów w ramach mechanizmu IPTF

Pierwszy nabór projektów w ramach mechanizmu IPTF
22 lutego, 2022

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) ogłasza rozpoczęcie naboru projektów w ramach nowego mechanizmu ESA dla Polski – Industrial Policy Task Force (IPTF). Priorytetowe obszary wspierane przez IPTF obejmują działania obowiązkowe i programy eksploracyjne. Termin składania projektów w pierwszym cyklu – 14 marca br.

IPTF jest mechanizmem mającym zapewnić lepszy udział polskich podmiotów w przetargach ogłaszanych przez ESA, w krótkim oraz w długim terminie. Rozwiązania przyjęte w ramach tego instrumentu mają pozwolić na dalszy rozwój kompetencji niezbędnych do efektywnego udziału w globalnych łańcuchach dostaw. Takie podejście jest istotne z punktu widzenia wspierania polskich aspiracji włączania się w największe europejskie i globalne misje kosmiczne, które realizowane są w oparciu o konkurencyjne postępowania przetargowe.

W procesie opiniowania projektów zostaną zastosowane standardowe kryteria oceny, zgodne z rekomendacjami ESA (dokument ESA/REG/001) oraz brany będzie pod uwagę potencjał projektu dla zwiększania konkurencyjności polskiego przemysłu, w tym m.in.:

  • znaczenie projektu dla przyszłych misji kosmicznych – „jaki problem projekt adresuje lub jaką lukę wypełnia?”,
  • możliwość zastosowania wyników projektu w sektorze publicznym lub prywatnym w dłuższej perspektywie czasowej – „jak prawdopodobne jest przyszłe zapotrzebowanie na rozwijaną technologię?”,
  • możliwość włączenia polskich podmiotów w zagraniczne łańcuchy dostaw – „czy projekt rozwija wcześniejszą polską aktywność w podobnym obszarze technologicznym?”.

Aby zgłosić projekt do IPTF w pierwszym cyklu naboru należy:

Kolejne nabory będą ogłaszane w cyklach dwumiesięcznych. Kolejny planowany jest w maju br.

Projekty zostaną wybrane na podstawie rekomendacji Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Przemysłowej (IPTF) ESA-PL, składającego się z przedstawicieli ESA oraz przedstawicieli KPRM, MEiN, MSZ, MRiT i POLSA.

Informacje o wynikach naboru w pierwszym cyklu zostaną przedstawione 13 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że biorąc pod uwagę skalę instrumentu podkreślić należy jego pomocniczą rolę w zakresie zwiększania polskiego udziału w łańcuchach dostaw.

IPTF jest mechanizmem mającym zapewnić lepszy udział polskich podmiotów w przetargach ogłaszanych przez ESA, w krótkim oraz w długim terminie. Tak więc obszary priorytetowe, jak również środki finansowe dostępne w ramach mechanizmu, mogą ulec zmianie. Celem mechanizmu nie jest zastąpienie normalnych postępowań ESA.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z ekspertem Departamentu Badań i Innowacji POLSA Zbigniewem Burdzym (zbigniew.burdzy@polsa.gov.pl).

Share:
Wydrukuj lub zapisz: