Aktualności

19 czerwca, 2024
POLSA-ESA w ramach Boost!2
17 czerwca, 2024
Szkolenia z zakresu obserwacji Ziemi dla administracji publicznej
14 czerwca, 2024
W 2023 r. globalne wydatki na sektor kosmiczny wyniosły 117 mld USD
Zobacz wszystkie

Pilotażowa wersja Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej POLSA już dostępna dla użytkowników

Pilotażowa wersja Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej POLSA już dostępna dla użytkowników
27 czerwca, 2023

27 czerwca br. Polska Agencja Kosmiczna uruchamia pilotażową wersję Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej. Jest to pierwsza w kraju platforma, która integruje bazy danych z serwisów monitoringowych, produkty satelitarne, narzędzia analityczne oraz udostępnia usługi i serwisy oparte na danych satelitarnych. Co ważne, dostęp do NSIS jest bezpłatny. Wejdź na http//nsisplatforma.polsa.gov.pl.

Prawdziwym wyzwaniem w pracach nad platformą NSIS, a zarazem jej największą wartością jest zgromadzenie w jednym miejscu niezależnie dotąd działających serwisów oraz produktów związanych z danymi satelitarnymi. Pochodzą one w szczególności z europejskiego programu Copernicus oraz od polskich instytucji i podmiotów. Wcześniej wszystkie tego typu zasoby były rozproszone, przez co ich potencjał informacyjny był niewielki dla odbiorcy. Ich integracja otwiera zupełnie nowy rozdział dla tej dziedziny i użytkowników – powiedział prof. Grzegorz Wrochna, Prezes POLSA.  

Narodowy System Informacji Satelitarnej będzie wsparciem dla administracji samorządowej pod kątem planowania strategicznych inwestycji, czy zarządzania kryzysowego. Poprzez integrację różnego rodzaju zobrazowań, będzie kompleksowym źródłem informacji o stanie środowiska, szczególnie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, podczas których szybka reakcja jest kluczowa.


NSIS umożliwia efektywne i ciągłe dostarczanie informacji dostosowanych do potrzeb użytkowników, Pozwoli kompleksowo monitorować zmiany klimatu i wdrażać działania zaradcze, kontrolować stan środowiska, prowadzić gospodarkę leśną i wodną, jak również planować uprawy rolne oraz rozwój infrastruktury turystycznej. Pomoże podejmować długoterminowe decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego, rozwoju komunikacji miejskiej i transportu oraz monitorowania jakości powietrza.

Dane satelitarne odgrywają kluczową rolę w przypadku konfliktów zbrojnych, kryzysów migracyjnych oraz walki z przestępczością transgraniczną. Mają również niezwykle istotne znaczenie w zarządzaniu kryzysowym, umożliwiając podejmowanie działań z odpowiednim wyprzedzeniem i adekwatnie do potrzeb. Dane pozyskane metodą teledetekcji satelitarnej dotyczące np. natężenia promieniowania UV, emisji gazów czy też fali upałów, znajdują zastosowanie m.in. w służbie zdrowia czy w planowaniu programów prozdrowotnych. 

W ramach platformy zostały wyodrębnione trzy podstawowe komponenty:

  • Portal NSIS,
  • Rynek usług,
  • Baza wiedzy.

Portal NSIS to narzędzie służące do wykonywania podstawowych analiz przestrzennych na produktach satelitarnych. Portal umożliwia także wykorzystanie danych z zewnętrznych platform i serwisów, udostępniających swoje zasoby bezpłatnie.

Rynek usług to miejsce integrowania potrzeb użytkowników z gotowymi rozwiązaniami technicznymi istniejącymi na rynku, zarówno komercyjnymi jaki i opensource. Poprzez promocję rozwiązań oferowanych przez podmioty sektora kosmicznego jest także miejscem wsparcia ich działalności.

Baza wiedzy gromadzi w jednym miejscu informacje naukowe, techniczne oraz użytkowe, które tworzą kompendium wiedzy dla wszystkich użytkowników. Jest także przewodnikiem po dostępnych produktach satelitarnych, najważniejszych serwisach monitoringowych, a także praktycznych zastosowaniach danych i produktów satelitarnych w kraju i za granicą, stanowiących bazę dobrych praktyk.

Nowoczesne gospodarki opierają się na technologiach satelitarnych. NSIS będzie pełnił rolę stymulującą innowacyjność zarówno dostawców jak i użytkowników, których obszarem działań jest obserwacja Ziemi.  System został tak zbudowany, że pozwala na skalowanie oraz dołączanie kolejnych modułów. Jego otwarta architektura umożliwia płynną współpracę z innymi systemami tego typu, jak i niezbędną rozbudowę w przyszłości – powiedziała Jolanta Orlińska, Dyrektor Departamentu Obserwacji Ziemi, odpowiedzialna za platformę.

NSIS zwiększy efektywność działań państwa oraz podniesie konkurencyjność gospodarki poprzez upowszechnienie wykorzystywania danych satelitarnych przez administrację publiczną i instytucje wykonujące zadania publiczne.

POLSA tworzy Narodowy System Informacji Satelitarnej w oparciu o kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki dokumenty strategiczne. Wynikają one bezpośrednio z zapisów Polskiej Strategii Kosmicznej (uchwała Nr 6 Rady Ministrów dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej, M. P. poz. 203). Wdrożenie NSIS zostało zawarte także w Krajowym Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w Komponencie A: „Odporność i konkurencyjność gospodarki”. Komponent ten wskazuje na konieczność rozbudowy krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług i towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: