POLSA NA KONFERENCJI BALTIC SEA. REFLECTION OF THE STARS
15 marca, 2021

11 marca br. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna wziął udział w otwarciu konferencji „Baltic Sea. Reflection of the stars. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję Nauk Kosmicznych PAN i Instytut Oceanologii PAN, we współpracy z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym. Patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Kosmiczna.

Prezes Grzegorz Wrochna podkreślił jak ważna dla sektora, ale też gospodarki i innowacji jest dyskusja oraz współpraca przemysłu i nauki. – Idealna sytuacja to ta, gdy naukowcy opracowują udoskonalenia, odpowiedzi na problemy, czasami po określeniu ich przez przemysł a ten później wdraża to już jako innowacje na szeroką skalę. I jedni i drudzy potrzebują talentów – młodych ludzi, którzy będą realizować wizje i uparcie dążyć do celu – dodał Wrochna.

Zwrócił uwagę na szereg działań, jakie POLSA podejmuje w celu popularyzacji sektora kosmicznego wśród uczniów i studentów. – Widzimy ogromną aktywność twórczą młodych ludzi, którzy swoją przyszłość chcą związać z branżą kosmiczną. Chcemy to wspierać i ułatwiać im rozwój. Dlatego organizujemy webinaria, szkolenia, konferencje z ich udziałem. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami – mówił prezes Wrochna. Przypomniał, że przy Prezesie POLSA działa Rada Studentów POLSA, której zadaniem jest m.in. promowanie zaangażowania studentów w projekty związane z inżynierią kosmiczną, edukacja młodzieży w kontekście wykorzystania sektora kosmicznego w życiu codziennym oraz inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do uczniów i studentów.

Wskazał także inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki, w które włącza się POLSA. – „Najlepszy z  najlepszych” to program skierowany do studentów kierunków ścisłych i technicznych. O przyznanie środków finansowych może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub zespół studentów – podkreślił prezes Wrochna. Uczelnie mogą przeznaczać pieniądze przede wszystkim na uczestnictwo w międzynarodowych zawodach i konkursach, a także na zakup drobnej aparatury niezbędnej do realizacji projektu. – Wielokrotnie w tym programie brali udział i zdobywali dofinansowanie studenci, zajmujący się projektami związanymi z eksploracją kosmosu. Chcemy, aby w ramach programu uruchomiony został dodatkowy instrument wsparcia finansowego na projekty badawcze dotyczące kosmosu – dodał prezes Wrochna.

Przypomniał również o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), która zajmuje się wspieraniem i stymulowaniem międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. – Zależy nam, aby w  ramach NAWA uruchomić dofinansowanie dla staży w Europejskiej Agencji Kosmicznej czy NASA – dodał prof. Wrochna.

Konferencja „Baltic Sea. Reflection of the stars. jest kolejną z cyklu wydarzeń organizowanych z inicjatywy Komisji Nauk Kosmicznych PAN, Instytutu Oceanologii PAN, we współpracy z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym. Jest także kontynuacją rozpoczętej w ubiegłych latach przez środowiska nauki, przedsiębiorczości i administracji dyskusji identyfikującej problemy, potrzeby i punkty wspólne w obszarach: morskim i kosmicznym.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: