Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

POLSA NA KONFERENCJI BALTIC SEA. REFLECTION OF THE STARS

POLSA NA KONFERENCJI BALTIC SEA. REFLECTION OF THE STARS
15 marca, 2021

11 marca br. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna wziął udział w otwarciu konferencji „Baltic Sea. Reflection of the stars. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję Nauk Kosmicznych PAN i Instytut Oceanologii PAN, we współpracy z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym. Patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Kosmiczna.

Prezes Grzegorz Wrochna podkreślił jak ważna dla sektora, ale też gospodarki i innowacji jest dyskusja oraz współpraca przemysłu i nauki. – Idealna sytuacja to ta, gdy naukowcy opracowują udoskonalenia, odpowiedzi na problemy, czasami po określeniu ich przez przemysł a ten później wdraża to już jako innowacje na szeroką skalę. I jedni i drudzy potrzebują talentów – młodych ludzi, którzy będą realizować wizje i uparcie dążyć do celu – dodał Wrochna.

Zwrócił uwagę na szereg działań, jakie POLSA podejmuje w celu popularyzacji sektora kosmicznego wśród uczniów i studentów. – Widzimy ogromną aktywność twórczą młodych ludzi, którzy swoją przyszłość chcą związać z branżą kosmiczną. Chcemy to wspierać i ułatwiać im rozwój. Dlatego organizujemy webinaria, szkolenia, konferencje z ich udziałem. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami – mówił prezes Wrochna. Przypomniał, że przy Prezesie POLSA działa Rada Studentów POLSA, której zadaniem jest m.in. promowanie zaangażowania studentów w projekty związane z inżynierią kosmiczną, edukacja młodzieży w kontekście wykorzystania sektora kosmicznego w życiu codziennym oraz inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do uczniów i studentów.

Wskazał także inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki, w które włącza się POLSA. – „Najlepszy z  najlepszych” to program skierowany do studentów kierunków ścisłych i technicznych. O przyznanie środków finansowych może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub zespół studentów – podkreślił prezes Wrochna. Uczelnie mogą przeznaczać pieniądze przede wszystkim na uczestnictwo w międzynarodowych zawodach i konkursach, a także na zakup drobnej aparatury niezbędnej do realizacji projektu. – Wielokrotnie w tym programie brali udział i zdobywali dofinansowanie studenci, zajmujący się projektami związanymi z eksploracją kosmosu. Chcemy, aby w ramach programu uruchomiony został dodatkowy instrument wsparcia finansowego na projekty badawcze dotyczące kosmosu – dodał prezes Wrochna.

Przypomniał również o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), która zajmuje się wspieraniem i stymulowaniem międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. – Zależy nam, aby w  ramach NAWA uruchomić dofinansowanie dla staży w Europejskiej Agencji Kosmicznej czy NASA – dodał prof. Wrochna.

Konferencja „Baltic Sea. Reflection of the stars. jest kolejną z cyklu wydarzeń organizowanych z inicjatywy Komisji Nauk Kosmicznych PAN, Instytutu Oceanologii PAN, we współpracy z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym. Jest także kontynuacją rozpoczętej w ubiegłych latach przez środowiska nauki, przedsiębiorczości i administracji dyskusji identyfikującej problemy, potrzeby i punkty wspólne w obszarach: morskim i kosmicznym.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: