Aktualności

19 czerwca, 2024
POLSA-ESA w ramach Boost!2
17 czerwca, 2024
Szkolenia z zakresu obserwacji Ziemi dla administracji publicznej
14 czerwca, 2024
W 2023 r. globalne wydatki na sektor kosmiczny wyniosły 117 mld USD
Zobacz wszystkie

POLSA na Kongresie 590

POLSA na Kongresie 590
10 maja, 2021

W dniach 5-6 maja br. przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej brali udział w Kongresie 590. W dwóch panelach dotyczących sektora kosmicznego w Polsce i na świecie, prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna mówił m.in. o transferze technologii i komercjalizacji, roli POLSA jako integratora sektora oraz o New Space.

5 maja br. dyrektor Oddziału Terenowego POLSA w Rzeszowie Michał Pilecki wziął udział w panelu Budowanie marki regionu przez pryzmat Inteligentnych Specjalizacji. Wzięli w nim udział ponadto: Małgorzata Jarosińska-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, dr Agnieszka Pieniążek, Marek Bajdak Prezydent Miasta Rzeszów, Ryszard Jania Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland, Alina Bosak, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Podczas panelu poruszano m.in. kwestie dotyczące możliwości rozwoju firm z województwa podkarpackiego w sektorze kosmicznym. Podkreślano również wagę dostępu do wysoko wykwalifikowanych kadr dla rozwoju strategicznych branż regionu.

Tematyka drugiego dnia koncentrowała się ściśle na zagadnieniach związanych z kosmosem. 6 maja br. odbył się panel przygotowany przez Polską Agencję Kosmiczną: Jaki wpływ na życie każdego z nas ma sektor kosmiczny? Transfer technologii z firm kosmicznych. Komercjalizacja. Wzięli w nim udział: prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna, Bartosz Sokoliński, dyrektor zarządzający, ARP, Piotr Zabadała, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i  Polityki Przemysłowej MRPiT  oraz Artur Chmielewski, kierownik projektów w JPL/Caltech dla NASA.

Zapytany o rolę POLSA i innych agencji narodowych, prezes Wrochna podkreślił, że POLSA jest integratorem wielu różnych aktywności, które stara się ukierunkować na wspólny cel.  – Naszym zadaniem jest dostrzegać zapotrzebowanie administracji publicznej i społeczeństwa, na wykorzystanie kosmosu. Następnie musimy sprawdzić, co w tej dziedzinie ma do zaoferowania środowisko naukowe i wreszcie jak te pomysły może wykorzystać przemysł, aby przekuć je w konkretne rozwiązania – dodał prezes Wrochna.Podkreślił, że tak dzieje się już np. w zakresie obserwacji Ziemi. POLSA prowadzi rozmowy z przemysłem i nauką dot. tworzenia produktów i serwisów monitoringowych oraz z administracją na temat jej potrzeb i ich realizacji z wykorzystaniem danych satelitarnych.

W kolejnym panelu Kierunki branży Space w Polsce i na świecie, prowadzonym przez Artura Chmielewskiego z NASA/JPL uczestniczył prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna wraz z Michałem Zacharą z KPLabs oraz Witoldem Witkowiczem z Iceye.

Prezes Wrochna podkreślił rolę New Space w rozwoju polskiego i światowego sektora kosmicznego. –Nawet małe firmy mogą dziś wybudować satelitę, który wyniesie w przestrzeń kosmiczną instrumenty dostarczające istotne dla gospodarki dane. Jest dostępne finansowanie publiczne dla różnych podmiotów. Ten kierunek zaczyna prężnie rozwijać się również w Polsce i dzięki temu mamy szansę rozwijać technologie kosmiczne na równi z innymi na świecie – mówił prezes POLSA. 

Zapytany o polską specjalizację w sektorze kosmicznym, prof. Wrochna podkreślił, że te specjalizacje dopiero się tworzą, ale już dziś rysują się dwie wiodące.

To przede wszystkim instrumenty pomiarowe i obserwacyjne. Tu należy docenić wieloletnie doświadczenie w tej materii instytucji naukowych takich, jak CBK PAN czy NCBJ oraz sektor prywatny, który ma już duże sukcesy w tym zakresie. Druga specjalizacja to przetwarzanie danych satelitarnych. Mieliśmy wiek pary, wiek elektryczności, wiek atomu. Ten wiek będzie wiekiem danych. W Polsce widzimy znakomity rozwój centrów komputerowych, analitycznych. Możemy być w europejskiej czołówce w tym zakresie – dodał prezes Wrochna.  

Tegoroczna 5 edycja Kongresu 590 odbywała się pod hasłem Polska/Świat Startujemy. Głównym celem wydarzenia jest uwolnienie potencjału polskiej gospodarki oraz promocja polskich produktów i usług. Ideą Kongresu 590 jest stworzenie przestrzeni do kooperacji dla polskich przedsiębiorców, naukowców i  decydentów politycznych.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: