Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

POLSA otwiera staże dla studentów WAT

POLSA otwiera staże dla studentów WAT
1 grudnia, 2022

Współpraca w zakresie organizacji praktyk studenckich i aktywizacji zawodowej studentów – to główne założenie podpisanego 1 grudnia porozumienia o współpracy między Wojskową Akademią Techniczną a Polską Agencją Kosmiczną.

W ramach porozumienia strony będą sobie wzajemnie udostępniały i upowszechniały informacje o ofertach praktyk, staży i pracy. Uczelnia będzie informowała o przeprowadzanych przez WAT przedsięwzięciach związanych z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów. Z kolei POLSA poinformuje uczelnię o aktualnej ofercie związanej z rozwojem kariery zawodowej oraz zaoferuje corocznie, w miarę możliwości i potrzeb obu stron, praktyki dla studentów uczelni. 

Potencjał polskiego sektora kosmicznego to w dużej mierze zasługa dobrze wyszkolonej kadry, gruntownie wykształconej na polskich renomowanych uczelniach. Kolejnym krokiem do zdobycia doświadczenia zawodowego jest aktywność w kołach naukowych czego najlepszym przykładem są wspierani przez POLSA przedstawiciele Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast początek rzeczywistej drogi zawodowej na rynku pracy stanowią z pewnością praktyki i staże dlatego wraz z WAT będziemy promować takie możliwości – powiedział prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna.

Wojskowa Akademia Techniczna sukcesywnie rozwija i realizuje strategiczne założenia w obszarze wspierania przyszłych karier zawodowych swoich studentów, dlatego współpraca z POLSĄ jest szczególnie istotna z uwagi na wspólny cel, którym jest rozwój nauki i badań oraz dostosowanie kształcenia studentów do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Podpisane porozumienie pozwoli na zacieśnienie współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów WAT, poprzedzonych m.in. możliwością realizacji praktyk i staży. Z kolei unikalne kierunki kształcenia, realizowane w szczególności w Instytucie Optoelektroniki oraz na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, przygotowujące absolwentów do pracy w dziedzinie innowacyjnych technik i obiektów kosmicznych i satelitarnych, mogą zaowocować nie tylko współpracą w ramach realizacji prac inżynierskich czy magisterskich, ale stać się również zachętą do realizacji doktoratów wdrożeniowych w Szkole Doktorskiej WAT – powiedział Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Strony planują także współorganizację i wspieranie przedsięwzięć skierowanych do studentów takich jak spotkania, seminaria czy wykłady otwarte oraz umożliwienie udziału w organizowanych przez siebie przedsięwzięciach.

Porozumienie o współpracy podpisane przez Rektora-Komendanta WAT, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysława Wachulaka i Prezesa POLSA, prof. Grzegorza Wrochnę zakłada także wzajemną promocję osiągnięć i działań statutowych podmiotów.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: