Aktualności

30 listopada, 2023
Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2023
27 listopada, 2023
Forum Obserwacji Ziemi 2023: podsumowanie
22 listopada, 2023
Sympozjum naukowe we Wrocławiu – naukowcy o badaniach w warunkach mikrograwitacji
POLSA rozpoczęła konsultacje przed Radą Ministerialną ESA w 2022 r.
29 grudnia, 2021

Polska Agencja Kosmiczna rozpoczęła konsultacje z krajowym sektorem kosmicznym, których celem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących udziału Polski w programach opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na najbliższym spotkaniu Rady Ministerialnej ESA w 2022 r. kraje członkowskie zadeklarują wysokość udziału w latach 2023-2025.

Adresatem konsultacji są zarówno podmioty przemysłowe, jak i ośrodki naukowo-badawcze polskiego sektora kosmicznego. Zachęcamy do udziału wszystkie zainteresowane podmioty, w tym takie, które dopiero rozważają korzystanie z finansowania w ramach programów ESA.

Głównym elementem konsultacji jest dwuczęściowa ankieta, której celem jest zgromadzenie informacji o rekomendacjach krajowego sektora, w tym poszczególnych podmiotów, dotyczących udziału Polski w konkretnych programach opcjonalnych. Ankieta ma również zebrać wiedzę o produktach i usługach oferowanych przez przemysł i naukę lub o rozwijanych przez nie technologiach kosmicznych.

Przekazane informacje będą kluczowe dla możliwości negocjowania subskrypcji do programów opcjonalnych i ewentualnego zwiększenia polskiej składki podczas przyszłorocznego posiedzenia Rady Ministerialnej ESA.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach, które nie znajdują się jeszcze w naszej bazie adresowej i nie otrzymały ankiety, zachęcamy do kontaktu mailowego z Departamentem Badań i Innowacji POLSA pod adresem:  dbi@polsa.gov.pl.

Konsultacje potrwają do 21 stycznia 2022 r.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: