POLSA ze wsparciem dla podmiotów zainteresowanych kontraktami dla ESO
2 marca, 2022

ESO, czyli Europejskie Obserwatorium Południowe (European Southern Observatory), obecnie zarządza trzema ośrodkami obserwacyjnymi w Chile, a dodatkowo jest w trakcie budowy największego teleskopu na świecie. Związane z tymi zadaniami zamówienia to szansa także dla polskich firm. Polska Agencja Kosmiczna właśnie przejęła od Ministerstwa Edukacji i Nauki obsługę instytucji Oficera Łącznikowego ds. Przemysłu ESO.

ESO jest czołową międzyrządową organizacją astronomiczną w Europie, założoną w 1962 r. Członkami ESO jest 16 państw: Austria, Belgia, Brazylia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielką Brytania oraz Włochy, z kolei krajem gospodarzem jest Chile. Siedziba główna ESO znajduje się w Garching koło Monachium w Niemczech i obejmuje naukowe, techniczne oraz administracyjne centra organizacji.

Polska stała się 15 członkiem ESO 28 października 2014 roku. Obecny roczny wkład naszego kraju do organizacji wynosi   3.19% jej przychodów, tj. 6 373 000 EUR.  Kwota ta jest zależna od dochodu krajowego netto.  ESO współpracuje z przemysłem przy realizacji projektów oraz budowie instrumentów i teleskopów, w tym ELT, największego na świecie teleskopu, który ma powstać  w ciągu najbliższych kilku lat. Współpraca między ESO a przemysłem ma na celu osiągnięcie jak najlepszych rezultatów przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnych kosztów. Na potrzeby wyboru najbardziej odpowiednich dostawców do realizacji projektów ESO, stosuje się zasady i przepisy dotyczące zamówień publicznych oraz polityki niedyskryminacji, przejrzystości, rozliczalności, uczciwości, oszczędności i wydajności.POLSA ze wsparciem dla podmiotów zainteresowanych kontraktami dla ESO
Przy zamówieniach powyżej 50 tys. EUR w identyfikacji potencjalnych oferentów pomagają
Oficerzy Łącznikowi ds. Przemysłu (ILO).

Instytucja ILO do ESO w Polskiej Agencji Kosmicznej ma za zadanie zwiększenia zaangażowania polskich podmiotów w przetargi dla Europejskiego Obserwatorium Południowego.

W celu uzyskania więcej informacji o ESO i nadchodzących przetargach
prosimy o kontakt z polskim ILO do ESO – Oskarem Zdunkiem, oskar.zdunek@polsa.gov.pl
  • ILO są zaangażowani na wczesnym etapie w fazę selekcji w procesie udzielania zamówień, z możliwością zasugerowania odpowiednich dostawców dla zamówień o wartości powyżej 150 tys. EUR. Jest to systemowy krok w procesie udzielania zamówień, poprzedzający wstępne zapytanie lub zaproszenie do składania ofert w odniesieniu do tych zamówień.
    W celu znalezienia odpowiednich kandydatów w swoich państwach członkowskich, ILO otrzymuje na tym etapie następujące informacje: streszczenie projektu, główne kompetencje, które powinni posiadać wykonawcy, oraz listę firm, które ESO określiła jako potencjalnych oferentów. Streszczenie i wymagane kompetencje mogą być udostępniane przez ILO tymże podmiotom. Na powyższe działania ILO ma trzy tygodnie. Podobny schemat obowiązuje przy przetargach o wartości pomiędzy 50a 150 tys euro, lecz czas reakcji ILO jest krótszy.
  • ILO mogą zaproponować i zorganizować prezentację firmy w ESO. Na prezentacjach obecni są kierownicy techniczni ESO oraz przedstawiciele kontraktów i zamówień ESO;
  • Dzień przemysłu w danym państwie członkowskim może być organizowany wspólnie przez ILO tego państwa członkowskiego i ESO. Jest skierowany do wszystkich potencjalnych dostawców w danym państwie członkowskim.
  • Dni branżowe w ESO są organizowane wspólnie przez ESO i wszystkich ILO. Mają one na celu przekazanie potencjalnym oferentom bardziej szczegółowych informacji o danym dużym i skomplikowanym zamówieniu, które ESO planuje zrobić;
  • MS @ESO, jednodniowe wydarzenie w siedzibie ESO, organizowane jest wspólnie przez danego ILO i ESO. Podczas tego wydarzenia firmy z tego państwa członkowskiego najpierw otrzymują przegląd działań ESO, a następnie odbywają spotkania 1 na 1 z przedstawicielami ESO pracującymi w dziedzinie, w której firma mogłaby dostarczać towary lub usługi.

Image credit: ESO / B. Tafreshi (twanight.org)

Share:
Wydrukuj lub zapisz: