Aktualności

30 listopada, 2023
Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2023
27 listopada, 2023
Forum Obserwacji Ziemi 2023: podsumowanie
22 listopada, 2023
Sympozjum naukowe we Wrocławiu – naukowcy o badaniach w warunkach mikrograwitacji
Polska Agencja Kosmiczna ogłosiła konkurs na koncepcje misji kosmicznych
29 września, 2021

24 września 2021 r. Polska Agencja Kosmiczna ogłosiła postępowanie na: „Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej, wraz z oceną ich wykonalności”. Termin nadsyłania dokumentów – 6 października br. do godz. 10:30.

Ogłoszone postepowanie na koncepcje misji kosmicznych polskich lub z istotnym udziałem Polski dotyczy m.in. badania ciał niebieskich i dalekiego kosmosu, optycznej i radarowej obserwacji Ziemi, telekomunikacji i nawigacji oraz misji technologicznych.

– Pozwoli nam to zebrać konkretne pomysły na misje i ich realizację a tym samym przygotować się do wdrażania Krajowego Programu Kosmicznego – powiedział prezes Grzegorz Wrochna. Dodał, że kolejne konkursy zaplanowano już na styczeń 2022 r.

Postępowanie opublikowane zostało:

  • w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00191687/01 oraz
  • na stronie internetowej prowadzonego postępowania: platformie zakupowej znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/polsa, w miejscu przedmiotowego postępowania p.n.: „Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej, wraz z oceną ich wykonalności”.
Share:
Wydrukuj lub zapisz: