Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

Polska w nowym Partnerstwie EU SST

Polska w nowym Partnerstwie EU SST
9 lutego, 2023

Rozbudowa europejskiego systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej

W połowie listopada 2022 roku weszło w życie podpisane przez 15 państw członkowskich porozumienie dotyczące ustanowienia Partnerstwa EU SST (European Union Space Surveillance and Tracking).

Partnerstwo jest kontynuacją utworzonego w 2015 roku Konsorcjum, składającego się jak dotąd z siedmiu państw członkowskich: Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. Polska jest członkiem EU SST od 2018 roku i jest reprezentowana przez Polską Agencję Kosmiczną. W nowopowstałym Partnerstwie do grona wyżej wymienionych państw dołączyły Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Łotwa, Holandia i Szwecja.

Polska w nowym Partnerstwie EU SST
Źródło: Portfolio EU SST

Zakres zadań Partnerstwa EU SST

Partnerstwo EU SST jest odpowiedzią na globalny problem występowania zagrożeń dla europejskiej floty satelitarnej w przestrzeni kosmicznej oraz problem „śmieci kosmicznych”, tj. zużytych satelitów i ich odłamków oraz elementów rakiet kosmicznych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla infrastruktury kosmicznej.
Łącząc potencjał poszczególnych państw członkowskich z zakresu świadomości sytuacyjnej w kosmosie (ang. SSA – Space Situational Awareness), Partnerstwo ma na celu zwiększenie autonomii Unii Europejskiej w ramach podkomponentu bezpieczeństwa Programu Kosmicznego UE.

Dane statystyczne za rok 2022 z działalności EU SST

EU SST w 2022 roku (dane na 15.12.2022):

  • przeprowadziło obserwacje 310 europejskich satelitów w celu ich ochrony przed kolizjami,
  • odnotowało 695 incydentów wysokiego ryzyka, potencjalnie wymagających od operatorów satelitów wykonania manewrów w celu uniknięcia kolizji,
  • prowadziło monitorowanie 79 wejść obiektów w atmosferę i 9 fragmentacji obiektów.

Polska Agencja Kosmiczna w EU SST

Polska w ramach EU SST dostarcza dane obserwacyjne sztucznych obiektów satelitarnych z wykorzystaniem sieci teleskopów i stacji laserowej. Instrumenty należą do krajowych podmiotów naukowych, polskich przedsiębiorstw i Polskiej Agencji Kosmicznej. POLSA posiada również zdolności przetwarzania danych z obserwacji.

Więcej informacji na stronie https://www.eusst.eu/newsroom/new-eu-sst-partnership-signed

Share:
Wydrukuj lub zapisz: