Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

Polska w przyszłych misjach NASA

Polska w przyszłych misjach NASA
7 listopada, 2022

W dniach 1-3 listopada br. delegacja Polskiej Agencji Kosmicznej z udziałem polskich naukowców oraz przedsiębiorców sektora kosmicznego wzięła udział w warsztatach A-TEAM organizowanych przez Jet Propulsion Laboratory (JPL) w Stanach Zjednoczonych.

Celem wizyty było określenie udziału Polski w przyszłym misjach NASA realizowanych przez JPL oraz wparcia JPL dla przyszłych polskich misji narodowych. Trzy dni intensywnych prac i dyskusji zaowocowały zidentyfikowaniem konkretnych obszarów wkładu polskich podmiotów w misje JPL (NASA). Podczas warsztatów eksperci z Polski dyskutowali z ekspertami JPL (NASA) z obszaru astrofizyki, badania Układu Słonecznego i nauk o Ziemi oraz wspólne zdefiniowali harmonogram dalszej współpracy. Szczególnie atrakcyjna wydaje się współpraca w misjach na Księżyc i na Marsa. Zidentyfikowano obszary kompetencji, gdzie polskie podmioty już dysponują rozwiązaniami konkurencyjnymi w skali światowej i atrakcyjnymi dla NASA. Obejmuje to m.in. miniaturowe instrumenty pomiarowe, elementy robotyki i automatyki, zaawansowane oprogramowanie systemowe i analityczne, w tym wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Dostarczenie instrumentów, elektroniki i oprogramowania dla misji w ramach współpracy z NASA otworzy polskim firmom możliwości eksportu na rynek amerykański już na zasadach komercyjnych.

„Głównym polem działania Polskiego sektora kosmicznego są programy Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale nasze firmy są już na tyle dojrzałe, że technologie opracowane na potrzeby misji ESA chcą sprzedawać na innych kontynentach. Dlatego zorganizowaliśmy w tym roku misję do Chile i Argentyny, na przyszły rok planujemy wizytę w Australii, a teraz pokusiliśmy się o krok w kierunku wejścia na najtrudniejszy i najbardziej wymagający rynek amerykański” – powiedział prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna.

W czasie warsztatów wrócono również szczególną uwagę na możliwości współpracy akademickiej i jej realizację poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych między polskimi ośrodkami naukowymi a JPL w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Warsztaty były kolejnym krokiem do zacieśnienia współpracy między POLSA i NASA. W najbliższych miesiącach zaplanowane są kolejne spotkania ekspertów JPL z ekspertami z ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw sektora kosmicznego w Polsce, już w ramach pracy nad konkretnymi misjami.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: