Aktualności

27 maja, 2024
Online na żywo 27-28.05 – Konferencja TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
Znamy wstępną listę polskich eksperymentów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
20 października, 2023

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) zakończyła ocenę merytoryczną w naborze eksperymentów do realizacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Nadesłano rekordową liczbę 66 zgłoszeń. W wyniku oceny przeprowadzonej wspólnie przez ESA i POLSA, została opracowana wstępna lista obejmująca 18 eksperymentów.

Obecnie trwa proces pogłębionej analizy wykonalności przyjętych eksperymentów, który może potrwać kilka tygodni. Ze względu na ograniczenia techniczne związane z lotem polskiego astronauty już w 2024 r., nie ma gwarancji, że wszystkie eksperymenty z listy zostaną przyjęte do realizacji. Ponadto, część proponowanych eksperymentów okazała się na tyle złożona, że przygotowanie ich do najbliższej misji okazało się niemożliwe, i w związku z tym nie znalazły się na liście. Nadal jednak trwają rozmowy z ESA o możliwości ich realizacji w dalszej perspektywie, np. gdyby misja się opóźniła. 

Pierwsi proponenci już w najbliższych dniach otrzymają zaproszenie z ESA do rozpoczęcia przygotowań. Z tymi, którzy nie znaleźli się na liście będziemy rozmawiać jak ulepszyć ich propozycję czy przyspieszyć jej realizację. Żadne zgłoszenie nie pozostanie bez odpowiedzi. – zapewnia dr Oskar Karczewski, dyrektor Departamentu Badań i Innowacji POLSA.

W ramach misji polskiego astronauty na ISS planowane są eksperymenty, które poprzez szczególne i unikalne warunki panujące na stacji kosmicznej – w szczególności mikrograwitację, nie są możliwe do zrealizowania na Ziemi. Dzięki temu dla polskiego sektora kosmicznego otworzą się możliwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług na potrzeby przyszłych lotów załogowych w kosmos, ale również na potrzeby odbiorców na Ziemi. Można się spodziewać, że powstaną materiały o szczególnych właściwościach lub nowe produkty konsumenckie np. leki, które będą wytwarzane na stacjach orbitalnych lub na Księżycu.

Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania naborem, ale liczba i dojrzałość nadesłanych propozycji pozytywnie nas zaskoczyła. Jestem przekonany, że wybrane eksperymenty przyczynią się do postępów w takich dziedzinach jak inżynieria kosmiczna, medycyna kosmiczna, nauki biologiczne czy biotechnologia. Najlepsze propozycje zakładające testowanie na stacji ISS technologii, układów modułów, systemów lub materiałów mogą być także wykorzystane w przyszłych misjach eksploracyjnych ESA lub NASA. Pokazuje to dojrzałość polskiego sektora kosmicznego, który w ciągu 10 lat udziału w programach ESA może swobodnie współpracować, a nawet konkurować w realizacji ambitnych misji kosmicznych.– mówi prof. Grzegorz Wrochna, prezes POLSA.

Złożone wnioski były oceniane według dwóch grup kryteriów – technicznych i programowych (po 50% wagi). Obejmowały one m. in. takie aspekty jak: przejrzystość celów technicznych i wykonalność proponowanego pomysłu, znacząca korzyść w odniesieniu do obecnego stanu rozwoju techniki i możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej, dotychczasowe doświadczenie podmiotów w zbliżonych projektach, potencjalne korzyści dla polskiego sektora w odniesieniu do obecnych i przyszłych produktów i usług kosmicznych, jak i zbieżność propozycji z priorytetami naukowymi lub technologicznymi programu eksploracji E3P.

Poniżej przedstawiamy listę eksperymentów, które zostały ocenione najwyżej. Lista została uszeregowana zgodnie z numerem porządkowym zgłoszenia.

OSIP IDTYTUŁKRÓTKI OPISPODMIOT ZGŁASZAJĄCY
I-2023-06252LeopardISSTesty komputera do badania algorytmów AI na potrzeby eksploracji kosmosu. KP Labs Sp. z o.o.
I-2023-062790G-CAREBadanie skuteczności leków przeznaczonych do zwalczania komórek rakowych w warunkach braku grawitacji.Wrocław University of Science and Technology
I-2023-06297PhoTOGRAVWykorzystanie spektroskopii do monitorowania aktywności mózgu, w celu wsparcia rozwoju interfejsów komputer-mózg.Cortivision Sp. z o.o.
I-2023-06302LEO-DDSBiodegradowalne systemy dostarczania leków w warunkach braku grawitacjiCentre of Polymer and Carbon Materials of Polish Academy of Sciences
I-2023-06480TEAMLEOAnaliza komórek krwi astronautów dla celów badań genetycznych.Military University of Technology
I-2023-06710EDDIE-PHPEksperyment w warunkach mikrograwitacji testujący mechanizmy przeznaczone do zastosowań w górnictwie kosmicznym.Astronika Sp. z o.o.
I-2023-06725EEG neurofeedback lowers stress response during isolation in astronauts  Badania związane z metodami obniżania poziomu stresu w czasie wydłużonej izolacji.Gdansk University of Physical Education and Sport
I-2023-06798AstroPsychoHealthProgramy monitorowania zdrowia psychicznego astronautów na potrzeby misji kosmicznych.University of Silesia in Katowice
I-2023-06829Human gut microbiota changes in LEOBadanie zmian bakterii jelitowych w warunkach mikrograwitacji. Military University of Technology
I-2023-06834Bioleaching of heavy metals and cultivation of fungi and yeast in microgravity conditions Pozyskiwanie rzadkich minerałów z materiału meteorytowego za pomocą biotechnologii.BGD Sp. z o.o.
I-2023-06835OmicSexDepImmResBadanie biomarkerów komórkowych w celu monitorowania zależnych od płci odpowiedzi immunologicznych organizmu.Medical University of Gdansk
I-2023-06883MX-MatSpaceBadanie nanomateriałów na niskiej orbicie ziemskiej na potrzeby misji kosmicznych.AGH University of Krakow
I-2023-06942HAM Radio lessons and conversationsEdukacja i promocja nauki przez polskiego astronautę z wykorzystaniem systemów łączności na ISS.Polish Amateur Radio Union
I-2023-06955Before going to MarsWykorzystanie mikroorganizmów w celu podtrzymania innych form życia na potrzeby eksploracji kosmosu i zasiedlania innych planet.University of Szczecin
I-2023-06958Next Gen AcousticsDemonstrator technologii monitorowania zdrowia i aktywności astronautów za pomocą sensorów akustycznych.Svantek Sp. z o.o.
I-2023-06969Microgravity Effects on Madagascar Cockroaches & Bioreactor ValidationWpływ mikrograwitacji na zachowanie, reprodukcję i wzrost karaczana madagaskarskiego połączone z walidacją systemu bioreaktora.Astronika Sp. z o.o.
I-2023-06971RadMon-on-ISSSkalowalne detektory promieniowania na potrzeby eksploracji kosmosu.SigmaLabs Sp. z o.o.
I-2023-06985AirO2 – ExtremoAlgaeBadanie produkcji tlenu przez algi w warunkach mikrograwitacji na potrzeby eksploracji kosmosu.Extremo Technologies Sp. z o.o.
OSIP IDTYTUŁKRÓTKI OPISPODMIOT ZGŁASZAJĄCY
I-2023-06252LeopardISSTesty komputera do badania algorytmów AI na potrzeby eksploracji kosmosu.KP Labs Sp. z o.o.
I-2023-062790G-CAREBadanie skuteczności leków przeznaczonych do zwalczania komórek rakowych w warunkach braku grawitacji.Wrocław University of Science and Technology
I-2023-06297PhoTOGRAVWykorzystanie spektroskopii do monitorowania aktywności mózgu, w celu wsparcia rozwoju interfejsów komputer-mózg.Cortivision Sp. z o.o.
I-2023-06302LEO-DDSBiodegradowalne systemy dostarczania leków w warunkach braku grawitacjiCentre of Polymer and Carbon Materials of Polish Academy of Sciences
I-2023-06480TEAMLEOAnaliza komórek krwi astronautów dla celów badań genetycznych.Military University of Technology
I-2023-06710EDDIE-PHPEksperyment w warunkach mikrograwitacji testujący mechanizmy przeznaczone do zastosowań w górnictwie kosmicznym.Astronika Sp. z o.o.
I-2023-06725EEG neurofeedback lowers stress response during isolation in astronautsBadania związane z metodami obniżania poziomu stresu w czasie wydłużonej izolacji.Gdansk University of Physical Education and Sport
I-2023-06798AstroPsychoHealthProgramy monitorowania zdrowia psychicznego astronautów na potrzeby misji kosmicznych.University of Silesia in Katowice
I-2023-06829Human gut microbiota changes in LEOBadanie zmian bakterii jelitowych w warunkach mikrograwitacji.Military University of Technology
I-2023-06834Bioleaching of heavy metals and cultivation of fungi and yeast in microgravity conditionsPozyskiwanie rzadkich minerałów z materiału meteorytowego za pomocą biotechnologii.BGD Sp. z o.o.
I-2023-06835OmicSexDepImmResBadanie biomarkerów komórkowych w celu monitorowania zależnych od płci odpowiedzi immunologicznych organizmu.Medical University of Gdansk
I-2023-06883MX-MatSpaceBadanie nanomateriałów na niskiej orbicie ziemskiej na potrzeby misji kosmicznych.AGH University of Krakow
I-2023-06942HAM Radio lessons and conversationsEdukacja i promocja nauki przez polskiego astronautę z wykorzystaniem systemów łączności na ISS.Polish Amateur Radio Union
I-2023-06955Before going to MarsWykorzystanie mikroorganizmów w celu podtrzymania innych form życia na potrzeby eksploracji kosmosu i zasiedlania innych planet.University of Szczecin
I-2023-06958Next Gen AcousticsDemonstrator technologii monitorowania zdrowia i aktywności astronautów za pomocą sensorów akustycznych.Svantek Sp. z o.o.
I-2023-06969Microgravity Effects on Madagascar Cockroaches & Bioreactor ValidationWpływ mikrograwitacji na zachowanie, reprodukcję i wzrost karaczana madagaskarskiego połączone z walidacją systemu bioreaktora.Astronika Sp. z o.o.
I-2023-06971RadMon-on-ISSSkalowalne detektory promieniowania na potrzeby eksploracji kosmosu.SigmaLabs Sp. z o.o.
I-2023-06985AirO2 – ExtremoAlgaeBadanie produkcji tlenu przez algi w warunkach mikrograwitacji na potrzeby eksploracji kosmosu.Extremo Technologies Sp. z o.o.
Share:
Wydrukuj lub zapisz: