Aktualności

07 grudnia, 2023
Stypendium “Endeavour” – zakończenie naboru wniosków
01 grudnia, 2023
Stypendium “Endeavour” – czekamy na zgłoszenia!
30 listopada, 2023
Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2023
Polsko-ukraińskie warsztaty z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych
13 września, 2022

13 września 2022 r. Polska Agencja Kosmiczna wraz z Państwową Agencją Kosmiczną Ukrainy i Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza przeprowadziły wspólne warsztaty, dotyczące identyfikacji obszarów potencjalnej współpracy w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych. W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele Kijowskiego Instytutu Politechnicznego im. Igora Sikorskiego, Instytutu Radioastronomii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Krajowego Centrum Kontroli i Testowania Obiektów Kosmicznych z Ukrainy.

Podczas warsztatów rozmawiano o pomysłach na projekty, które mógłby być realizowane w konsorcjach polsko-ukraińskich, tworzonych przez obecne instytucje. Wśród najciekawszych, znalazły się propozycje dotyczące wspólnego opracowania radarowego mikrosatelity do detekcji Ziemi, wspólnego tworzenia map pogody kosmicznej czy też opracowania technologii adaptacyjnego szybkiego łącza radiowego dla cubesatów.

Zdaniem prorektora ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej prof. Jarosława Sępa omawiana współpraca w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych daje znaczące szanse na realizację w przyszłości wspólnych przedsięwzięć. – Pozwoli to rozwijać kompetencje Politechniki Rzeszowskiej ukierunkowane na unikalną, inteligentną specjalizację regionu, jaką jest lotnictwo i kosmonautyka. Jest to bardzo ważny, perspektywiczny i prestiżowy obszar badawczy – dodał prorektor

Wiceprezes POLSA dr Michał Wierciński podkreślił, że zorganizowane we współpracy z Politechniką Rzeszowską warsztaty wpisują się w serię działań Polskiej Agencji Kosmicznej ukierunkowanych na intensyfikację współpracy Polski i Ukrainy. Wskazał jednocześnie, że omawiane zagadnienia, w tym w szczególności te dotyczące technologii obserwacji Ziemi, są jednymi z kluczowych obszarów współpracy obu państw w domenie kosmicznej.

Warsztaty były pierwszym spotkaniem polsko-ukraińskim mającym na celu identyfikację wspólnych przedsięwzięć w sektorze kosmicznym. Organizacja spotkania w Rzeszowie jest efektem zawartego w kwietniu 2022 r. porozumienia o współpracy pomiędzy agencjami kosmicznymi Polski i Ukrainy, Politechniką Rzeszowską i Instytutem Badawczym THETA ze Lwowa.

W dzisiejszym spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. 

Share:
Wydrukuj lub zapisz: