Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
Prawie 15 mld euro na nowy program kosmiczny UE
23 czerwca, 2021

Dzięki największemu jak dotąd budżetowi – 14,88 mld euro – nowy program kosmiczny UE stał się rzeczywistością, wyznaczając nową erę dla Europy w przestrzeni kosmicznej. Podpisanie  22 czerwca br. w Brukseli Financial Framework Partnership Agreement (FFPA) ugruntowuje wiodącą rolę Unii Europejskiej w eksploracji przestrzeni kosmicznej.

Dlaczego program kosmiczny Unii Europejskiej?

Tworząc pierwszy w historii zintegrowany program kosmiczny, Unia Europejska wzmacnia swoją strategię wykorzystania potencjału przestrzeni kosmicznej w celu ożywienia gospodarki po pandemii COVID-19, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, cyfryzacji oraz zabezpieczenia swojej autonomii i suwerenności. 

Zwiększenie budżetu na lata 2021-2027 podkreśla dążenia UE do większej aktywności w

przestrzeni kosmicznej jako czynnika wspierającego gospodarkę i przynoszącego pozytywne efekty w różnych gałęziach przemysłu.

Nowy unijny program kosmiczny przyniesie jeszcze większy zwrot z inwestycji dzięki stworzeniu bezpiecznych i pewnych usług, opartych na kosmicznych technologiach, które przyniosą wartość dodaną zarówno obywatelom, przedsiębiorstwom, jak i rządom UE.

Do 2025 r. liczba miejsc pracy związanych z przestrzenią kosmiczną w całej Unii powinna wzrosnąć do 400 tys.

Dane dotyczące przestrzeni kosmicznej są niezbędnym narzędziem dla decydentów politycznych, które pomaga im w informowaniu społeczeństwa i podejmowaniu decyzji w celu sprostania dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom. W szczególności Galileo, EGNOS i Copernicus wspierają wiele obszarów polityki UE, od wspólnego programu w zakresie rybołówstwa, po wspólną politykę rolną, stanowiąc jednocześnie podstawę ambitnego Zielonego Ładu w UE i transformacji cyfrowej Europy.

Co to oznacza dla polskiego sektora kosmicznego?

Zdaniem prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorza Wrochny powstanie zintegrowanego programu kosmicznego to także szansa dla Polski i rodzimych podmiotów sektora kosmicznego na udział w nowych inicjatywach oraz rozwój swoich kompetencji poprzez flagowe europejskie programy, takie jak: Galileo, EGNOS, Copernicus, GovSatCom, SST.

Polska już od kilku lat uczestniczy w projektach z wykorzystaniem danych satelitarnych, w tym danych z  Galileo i Copernicus.  – Polskie firmy już teraz aktywnie angażują się w projekty mające na celu lepsze wykorzystanie europejskiej infrastruktury kosmicznej. Liczymy, że to zaangażowanie będzie rosło dzięki programowi kosmicznemu Unii Europejskiej i wspólnej jego realizacji przez EUSPA, UE oraz ESA – podkreślił prezes POLSA.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: