Aktualności

07 grudnia, 2023
Stypendium “Endeavour” – zakończenie naboru wniosków
01 grudnia, 2023
Stypendium “Endeavour” – czekamy na zgłoszenia!
30 listopada, 2023
Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2023
Prawie 15 mld euro na nowy program kosmiczny UE
23 czerwca, 2021

Dzięki największemu jak dotąd budżetowi – 14,88 mld euro – nowy program kosmiczny UE stał się rzeczywistością, wyznaczając nową erę dla Europy w przestrzeni kosmicznej. Podpisanie  22 czerwca br. w Brukseli Financial Framework Partnership Agreement (FFPA) ugruntowuje wiodącą rolę Unii Europejskiej w eksploracji przestrzeni kosmicznej.

Dlaczego program kosmiczny Unii Europejskiej?

Tworząc pierwszy w historii zintegrowany program kosmiczny, Unia Europejska wzmacnia swoją strategię wykorzystania potencjału przestrzeni kosmicznej w celu ożywienia gospodarki po pandemii COVID-19, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, cyfryzacji oraz zabezpieczenia swojej autonomii i suwerenności. 

Zwiększenie budżetu na lata 2021-2027 podkreśla dążenia UE do większej aktywności w

przestrzeni kosmicznej jako czynnika wspierającego gospodarkę i przynoszącego pozytywne efekty w różnych gałęziach przemysłu.

Nowy unijny program kosmiczny przyniesie jeszcze większy zwrot z inwestycji dzięki stworzeniu bezpiecznych i pewnych usług, opartych na kosmicznych technologiach, które przyniosą wartość dodaną zarówno obywatelom, przedsiębiorstwom, jak i rządom UE.

Do 2025 r. liczba miejsc pracy związanych z przestrzenią kosmiczną w całej Unii powinna wzrosnąć do 400 tys.

Dane dotyczące przestrzeni kosmicznej są niezbędnym narzędziem dla decydentów politycznych, które pomaga im w informowaniu społeczeństwa i podejmowaniu decyzji w celu sprostania dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom. W szczególności Galileo, EGNOS i Copernicus wspierają wiele obszarów polityki UE, od wspólnego programu w zakresie rybołówstwa, po wspólną politykę rolną, stanowiąc jednocześnie podstawę ambitnego Zielonego Ładu w UE i transformacji cyfrowej Europy.

Co to oznacza dla polskiego sektora kosmicznego?

Zdaniem prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorza Wrochny powstanie zintegrowanego programu kosmicznego to także szansa dla Polski i rodzimych podmiotów sektora kosmicznego na udział w nowych inicjatywach oraz rozwój swoich kompetencji poprzez flagowe europejskie programy, takie jak: Galileo, EGNOS, Copernicus, GovSatCom, SST.

Polska już od kilku lat uczestniczy w projektach z wykorzystaniem danych satelitarnych, w tym danych z  Galileo i Copernicus.  – Polskie firmy już teraz aktywnie angażują się w projekty mające na celu lepsze wykorzystanie europejskiej infrastruktury kosmicznej. Liczymy, że to zaangażowanie będzie rosło dzięki programowi kosmicznemu Unii Europejskiej i wspólnej jego realizacji przez EUSPA, UE oraz ESA – podkreślił prezes POLSA.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: